تاریخ انتشار خبر: 16 تیر 1403 | 23:25:53
کد خبر : 15794
یادداشتی از امیر عیسی زاده:

مردمی که با نا امیدی از اصلاح جامعه تن به گوشه نشینی ندادند دوباره حس بودن را به جامعه ناشکیبا برگرداندند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛امیر عیسی زاده فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:مردمی که با نا امیدی از اصلاح جامعه تن به گوشه نشینی ندادند دوباره حس بودن را به جامعه ناشکیبا برگرداندند به مستان نوید سرودی فرستبه یاران رفته درودی فرست درود بر مردم ایران زمین که با تمام خستگی ها ونامردمی ها دوباره بخروش […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛امیر عیسی زاده فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:مردمی که با نا امیدی از اصلاح جامعه تن به گوشه نشینی ندادند دوباره حس بودن را به جامعه ناشکیبا برگرداندند

به مستان نوید سرودی فرست
به یاران رفته درودی فرست

درود بر مردم ایران زمین که با تمام خستگی ها ونامردمی ها دوباره بخروش آمده وحماسه ای دیگر در تاریخ این مرز وبوم پدید آوردند.
مردمی که با نا امیدی از اصلاح جامعه تن به گوشه نشینی ندادند دوباره حس بودن را به جامعه ناشکیبا برگرداندند.
باتمام بحران های گذشته درخوزستان ومردمی که هنوز غبار جنگ بر در و دیوار آنها خودنمایی میکند.شاید آرزوی بزرگ آنها بازگشتن به چند دهه قبل باشد.مردمی که ۸سال با سینه خود ازمام میهن دفاع کردند.خوزستان که نمونه ایران کوچک است با رنگانگی از اقوام که ریشه درپهنه تاریخ دارند .بختیاریها،اعراب،قشقایی،بهبهانی،بندری دزفولی ،لر،کرد ودیگر اقوام .
خوزستان زمانی آمال وآرزوی مرکز نشینان بود برای کارگری درشرکت نفت وامکانات بسیارش ولی امروز تنشنه از نابرابری ها هستند
جناب پزشکیان درد مردم خوزستان را دید او خود از میدان جنگ تحمیلی پا به صحنه خدمت رسانی گذاشت .فریاد العطش ونابرابری ها را درخوزستان شنید.
امروز خوزستان که همیشه باعث اقتدار واعتلای ایران گردید از کمبودها رنجور ونحیف شده است
استانی که لحاظ کشاورزی تا توریسم .صنعت.معدن تاموقعیت استراتژیک خود مهمترین جایگاه را در کشور وحتی منطقه کشورهای همسایه دارد
جناب پزشکیان شهروندان خوزستان درآن گرمای ۵۵ درجه روز شنبه که شما آمدید گفتن هوا نداریم ولی هواتو داریم.مردمی که همیشه شرط میزبانی را کامل وجامع به جا آوردند ولی بعضی دولتمردان شرط مهمانی را به جای نیاوردند دراین استان پهناور
با مقدمه ای که گفته شد باید گفت خوزستان فرزندانی دارد که باجان ودل برای اعتلای نام ایران وپیروزی شما ازجای ننشستند.
حال نوبت شماست که با انتخاب درست برای خوزستان وانتخاب بهترین گزینه آنها را فراموش نکنید.
مردم خوزستان دلیرانی دارد که سربلند درمدیریت کلان هستند همانند دکتر عبدالحسن مقتدایی مردی که باتمام نامهربانی ها خاک خوزستان را ترک نکرد وهزاران ایده وفکر برای آینده جوانان این سرزمین دارد شاید با انتخاب ایشان بعنوان یکی از وزرای دولت خویش برای ایران قدمی نیک بردارید
نگذارید کسانی که هیچ پیشینه ای از اصلاح خود ندارند زمام امور را دراستان بکار گرفته شوند وخوزستان قلب تپنده ایران نا امید تر ازگذشته شود به جوانان ومردم خوزستان اعتماد کنید ومطمئن باشید این مردم باتمام وجود به پیشرفت درکشور کمک خواهند کرد.
#برای ایران