تاریخ انتشار خبر: 22 مهر 1398 | 21:41:53
کد خبر : 6684
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان:

مراکز اقامتی افراد با اختلال مصرف مواد مخدر رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ صبح امروز دوشنبه بیست و دوم مهرماه ، جلسه رتبه بندی مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در محل اداره کل بهزیستی استان خوزستان با حضور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان و کارشناسان دفاتر پیشگیری بهزیستی شهرستان ها برگزار شد. معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ صبح امروز دوشنبه بیست و دوم مهرماه ، جلسه رتبه بندی مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در محل اداره کل بهزیستی استان خوزستان با حضور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان و کارشناسان دفاتر پیشگیری بهزیستی شهرستان ها برگزار شد.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی در این باره گفت: به منظور ارتقای کیفیت خدمات مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد، تعیین جایگاه هر یک از مراکز در کیفیت ارائه خدمات، ایجاد رقابت و انگیزه در بین مراکز و تقویت برنامه های مربوطه طی بازه زمانی ۶ ماهه، سازمان بهزیستی اقدام به رتبه بندی مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد که از بهزیستی مجوز دارند، کرده است.
علی حسن زاده افزود: ارائه نمای کلی از وضعیت مراکز اقامتی، شناسایی، تشویق و معرفی مراکز برتر به عنوان الگوی ارتقایی، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی کامل و جامع از سطوح کیفی فعالیت مراکز اقامتی برای بهره مندی مراجع کنندگان، شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز و تقویت نقاط مثبت، نزدیک کردن مراکز با رتبه های پایین تر به استانداردهای بالاتر با توجه به شاخص های مورد نظر رتبه بندی و ایجاد یک سیستم یکپارچه به منظور تعیین وضعیت مراکز اقامتی استان از دیگر اهداف رتبه بندی مراکز است.
وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد تحت نظارت بهزیستی استان ،در ۲۲ شهرستان بیان کرد: ۸ ارزیاب از میان کارشناسان دفاتر پیشگیری بهزیستی سراسر استان از امروز تا پایان سال جاری وظیفه رتبه بندی کلیه مراکز اقامتی را بر عهده دارند.
حسن زاده در پایان اظهار داشت: شاخص های مورد ارزیابی از لحاظ کمی و کیفی شامل مجوزهای قانونی و بخشنامه های فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی، عملکرد، شاخص های ویژه ارتقایی و رضایت مراجعین است.