تاریخ انتشار خبر: 23 تیر 1397 | 02:45:06
کد خبر : 2962

مراسم تودیع و معارفه مدير حراست شرکت ساب خوزستان

طی مراسمی با حضور حاج آقا عبودتیان  مدیرکل حراست سازمان آب و برق خوزستان و آقای فرهاد دارابی  مدیرعامل شرکت ساب خوزستان ،علی مکی تودیع و از زحمات ایشان قدردانی شد و امیر داودی به عنوان مديرحراست شرکت ساب معارفه شد.

طی مراسمی با حضور حاج آقا عبودتیان  مدیرکل حراست سازمان آب و برق خوزستان و آقای فرهاد دارابی  مدیرعامل شرکت ساب خوزستان ،علی مکی تودیع و از زحمات ایشان قدردانی شد و امیر داودی به عنوان مديرحراست شرکت ساب معارفه شد.