تاریخ انتشار خبر: 24 مهر 1402 | 19:09:41
کد خبر : 15033
یادداشتی از ایمان لورابی:

مدیریت منابع آبی و راهکارهای راهبردی آن

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ایمان لورابی دانش آموخته دکترای آبیاری و زهکشی در یادداشتی باعنوان:مدیریت منابع آبی و راهکارهای راهبردی آن آب گنجینه مشترک انسان هاست که باید به نسل های بعدی سپرده شود؛آب یکی از چالش های قرن حاضر بشریت هست که می تواند سرچشمه بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ایمان لورابی دانش آموخته دکترای آبیاری و زهکشی در یادداشتی باعنوان:مدیریت منابع آبی و راهکارهای راهبردی آن

آب گنجینه مشترک انسان هاست که باید به نسل های بعدی سپرده شود؛آب یکی از چالش های قرن حاضر بشریت هست که می تواند سرچشمه بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد مدیریت منابع آب،فعالیتی در زمینه برنامه‌ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت مصرف بهینه منابع آب است؛مدیریت منابع آب،زیرمجموعه ای از مدیریت چرخه آب می‌باشد.

یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در مورد منابع آب در آینده،پایداری تخصیص منابع آب فعلی و آینده استهرچه آب کمیاب تر می‌شود،اهمیت مدیریت آن بسیار افزایش می‌یابد؛یافتن تعادلی بین نیاز انسان‌ها و آنچه محیط زیست به آن نیاز دارد،گامی مهم در پایداری منابع آب است.

اهمیت مدیریت منابع آب همپای مدیریت توسعه است و این دولت ها هستند که می توانند و قادرند این مدیریت را منسجم،مستمر و هدف دار دنبال کنندتامین مصارف آب به آسانی میسر نگردیده است؛از یک سو برای متناسب نمودن توزیع زمانی و مکانی منابع آب با نیازها،حجم عظیمی از منابع مالی و نیروی انسانی ملل دنیا برای ایجاد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب مصرف شده و از سوی دیگر این افزایش رفاه آثار و تبعات منفی بسیاری را نیز به ارمغان آورده است که در راس آن تخریب،ضایع شدن و آلودگی منابع آب و محیط زیست است که برخاسته از اقدام نسنجیده بشر برای ارتقای سطح رفاه خود می باشد.

با توجه به عدم مدیریت صحیح منابع آب در بخش های مصرف کننده اعم از کشاورزی، شهری و صنعتی و هم چنین عدم فرهنگ سازی صحیح درباره ضرورت مصرف بهینه آب در میان مردم، مشکلات عدیده در بخش منابع آب به وجود آمده اند که رفع این مشکلات منوط به بکارگیری روش های کار آمد ارائه شده توسط متخصصین در این زمینه می باشدبا توجه به رویکرد توسعه پایدار،راهکارهای راهبردیی را می شود در دستور کار قرار داد.

از جمله این راهکار ها توان به اصلاح قوانین مصرف در کشاورزی مانند تعیین حدود برای مصرف سالیانه از ذخایر آب زیر زمینی توسط آب بران،استفاده از بذرهای اصلاح شده در مناطق کم آب، جلوگیری از هدررفت آب مجازی در تاسیسات آبرسانی،بازتدوین و به روزرسانی سند ملی آب اشاره نمود؛هم چنین جلوگیری از آلودگی آب ناشی از حوادث طبیعی و انسانی،جلوگیری از صادرات میوه و غلات و در عین حال حمایت از محصولات کم مصرف،مدیریت یکپارچه توسط پخش سیلاب بر روی حوضه های آبریز و لایه های آبدار و احداث چاه های تزریق برای تغذیه آب های زیرزمینی از دیگر اقدامات مفید و کارآمد در این زمینه می باشدامیدوارم با برنامه ریزی مشخص و توزیع و مدیریت مناسب مصرف منابع آب،اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و مصارف شهری،اصلاح شیوه مصرف آب در فعالیت های تولیدی،اقتصادی و امثالهم؛شاهد اقدامات مثبتی در جهت مدیریت کارآمد منابع آبی باشیم.