تاریخ انتشار خبر: 5 اردیبهشت 1401 | 13:48:59
کد خبر : 12903

مدیریت ، بحران و سازگاری با طبیعت : توهین به ناموس کلمات

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛۱۵ سال از شروع اولین ریزگرد فراگیر در خوزستان می گذرد. اما تا کنون نه کانون های ریزگردی سامان داده شدند و نه اقدامی برای سازگاری با شرایط جدید شکل گرفته است. آیا در دمای سی درجه زیر صفر مناطق قطبی و سردسیری هر روز زندگی تعطیل می شود؟ آیا در […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛۱۵ سال از شروع اولین ریزگرد فراگیر در خوزستان می گذرد. اما تا کنون نه کانون های ریزگردی سامان داده شدند و نه اقدامی برای سازگاری با شرایط جدید شکل گرفته است.

آیا در دمای سی درجه زیر صفر مناطق قطبی و سردسیری هر روز زندگی تعطیل می شود؟

آیا در مناطق گرم و حاره ای که دمای هوا در تابستان از پنجاه هم می گذرد همه چیز به تقدیر سپرده شده است؟

چگونه است که کشورهای گرم اطراف خلیج فارس بیشتر مشکلات ناشی از ریزگردها و گرمای شدید هوا را با تغییر در طراحی ساختمان ها ، بکارگیری سیستم های ایرکاندیشن و نصب پنجره های دوجداره ، ارتقاء سیستم ترانسپورت و …تا حدود زیادی کنترل کرده و آداپته شده اند اما در کشور ما در کماکان بر همان پاشنه می چرخد؟

چقدر از تجربه کشورهای مدرن در زمینه ی تغییرات اقلیمی و دغدغه های زیست محیطی کمک گرفته ایم؟

با منابع سرشار اب های سرزمینی خود چه کرده ایم؟

با تالاب ها و دریاچه ها و زمین های حاصلخیز جلگه ی خوزستان چه کرده ایم؟

چقدر در تغییر شیوه های آبیاری و استفاده بهینه آب در کشاورزی با دنیا فاصله داریم؟

چقدر از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی استفاده کرده ایم؟

نوسازی مدارس برای مواجهه با شرایط جدید چه تغییراتی در نحوه ی هزینه کرد منابع و اعتبارات خود ایجاد کرده است؟ در خلال ۱۵ سال گدشته چند مدرسه به در و پنجره های دوجداره مجهز شده اند؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به جز تخصیص گلوبال اعتبارات کنترل ریزگردها و خشکسالی و ..چه خروجی و بروندادی را تا کنون از سوی دستگاه های اجرایی رصد کرده است؟

آقایان؛

تعطیلی مدارس و ادارات راه حل نیست. بلکه بیانگر ضعف و ناکارآمدی و اتلاف منابع است.باید هر چه سریعتر برای سازگاری با شرایط جدید و مدیریت کانون ها و عوامل بحران دست به کار شویم.

چیزی به نام مدیریت و تفکر سیستمی و نطارت و برنامه ریزی علمی و آینده نگرانه در این کشور وجود ندارد . ناموس کلمات به بازی گرفته شده است!!

طرحی نو در اندازید . مدیریت را به دانشگاه ها و دانش پژوهان و چهره های علمی بسپارید . در تمام دولت ها سهم خواهی و لابیگری و رانت بیداد کرده است.

لطفا پیش از ان که همه چیز بر سر این کشور اوار شود از خواب برخیزید.