تاریخ انتشار خبر: 16 اردیبهشت 1398 | 07:58:26
کد خبر : 5080
کیخسرو چنگلوایی:

محدودترین بخشی که دشمن قادر به تحریم ما نیست؛بخش کشاورزی و تولید و امنیت غذایی است.

به گزارش زاگرس نشینان کیخسرو چنگلوایی مدیرسازمان جهادکشاورزی استان خوزستان در گفتگویی با خبرنگار ما ودرارتباط با خرید گندم وکلزا بیان کرد: خوشبختانه علیرغم همه مشکلاتی که داشتیم واینکه ۱۵۰ هزار هکتار اراضی آبی را از دست دادیم. روندخرید ؛یک روند بسیارامیدوارکننده ای است به نوعی که ماتاالان حدود ۵۰ درصد سطح زیرکشت مان را […]

به گزارش زاگرس نشینان کیخسرو چنگلوایی مدیرسازمان جهادکشاورزی استان خوزستان در گفتگویی با خبرنگار ما ودرارتباط با خرید گندم وکلزا بیان کرد: خوشبختانه علیرغم همه مشکلاتی که داشتیم واینکه ۱۵۰ هزار هکتار اراضی آبی را از دست دادیم. روندخرید ؛یک روند بسیارامیدوارکننده ای است به نوعی که ماتاالان حدود ۵۰ درصد سطح زیرکشت مان را برداشت کردیم و توانستیم حدود۷۰۰ هزارتن گندم مازاد برمصرف کشاورزان راخریداری کنیم امیداریم که حداقل علیرغم شرایط نامساعد ۱۵ درصد بیشترازسال گذشته خرید داشته باشیم.

ایشان درادامه افزود:خواهشی که از کشاورزان داریم اینست که درشرایطی که در تحریم بسرمی بریم واینکه عده ای سودجو دنبال این هستند که گندم راقاچاق کننده باآنان همکاری نکنند.و گندم هایشان رافقط به مراکز خرید دولتی تحویل دهند ودراسرع وقت پول گندم های خریداری شده پرداخت می شود تااین لحظه ۸۷ درصد بهای گندم و۸۰ درصد بهای کلزا پرداخت شده است. درواقع این یک رکورد بی نظیر درپرداخت بهای گندم وکلزا آنهم بصورت یک جا به کشاورزاست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان درپایان گفت:بنابراین ماخواهش مان اینست که به این سودجویان وواسطه گرها کمک نکنند.چون ماخبرهایی داریم که متاسفانه ممکن است این گندم راببرند وبرای اینکه به امنیت غذایی کشور لطمه واردکنند آنها را امحا کنند. یکی از محدودترین جاهاییکه نتوانندماراتحریم کنند بخش کشاورزی وتولید و امنیت غذایی است وآن اهمیتی که وجوددارد متاسفانه دشمنان از این راه وارد می شوند قراربراین است که دستگاههای امنیتی،نظامی وقضایی همه به ما کمک کنند ویک مبارزه جدیدی را ان شاء الله با این قضیه داشته باشیم.