تاریخ انتشار خبر: 2 شهریور 1397 | 22:27:09
کد خبر : 3275

مجیدحسینی نژاد سرپرست فرمانداری رامشیر باحضوردرآیین عبادی سیاسی نمازجمعه ودربین نمازگزاران به تشریح دستاوردهای دولت دراستان وشهرستان پرداختند.

به گزارش زاگرس نشینان سیدمجیدحسینی نژادسرپرست فرمانداری درخصوص عملکردمدیریت استان گفت:عملکردمجوعه مدیریت استان رابرای عبوراز تبعات خشکسالی درخوزستان موفقیت آمیزخواندندوازتلاش های دکترشریعتی ،مدیریت بحران وستاد مبارزه با خشکسالی به ویژه درحوزه آب وبرق وکشاورزی تقدیرنمودند. وی با برشمردن خدمات دولت درشهرستان به افتتاح ۶ باب مدرسه ،استقرار اداره میراث فرهنگی،اجرای پروژه اصلاح شبکه آبرسانی شهرستان […]

به گزارش زاگرس نشینان سیدمجیدحسینی نژادسرپرست فرمانداری درخصوص عملکردمدیریت استان گفت:عملکردمجوعه مدیریت استان رابرای عبوراز تبعات خشکسالی درخوزستان موفقیت آمیزخواندندوازتلاش های دکترشریعتی ،مدیریت بحران وستاد مبارزه با خشکسالی به ویژه درحوزه آب وبرق وکشاورزی تقدیرنمودند.

وی با برشمردن خدمات دولت درشهرستان به افتتاح ۶ باب مدرسه ،استقرار اداره میراث فرهنگی،اجرای پروژه اصلاح شبکه آبرسانی شهرستان بااعتباری بالغ برهفت میلیاردتومان ،راه اندازی مرکز دیالیز بااعتبارپانصدمیلیون تومان ،آغاز پروژه ۱۴ کیلومترگازرسانی به روستاها وکارگاه های تولیدی ویکصدهزارمترمربع آسفالت در روستاهای بخش مرکزی ومشراگه شهرستان رامشیر اشاره نمودندو خواستارحمایت بیشتر مدیریت مناطق نفتخیز جنوب برای محرومیت زدایی از منطقه شدند.
ایشان ازهمراهی دکتراقبال محمدیان نماینده محترم شهرستان جهت هم افزایی وهمکاری درجهت توسعه شهرستان تقدیربعمل آوردند.

سرپرست فرمانداری رامشیر، میزان خسارت درنظر گرفته شده برای کشاورزان منطقه را درمقایسه باشهرهای همجوار ناعادلانه خواندند واظهارامیدواری کردند باپیگیری های استانی وملی ،تغییراتی درنرخ پرداخت خسارت بیمه محصولات صورت گیرد..