تاریخ انتشار خبر: 3 آذر 1397 | 20:10:28
کد خبر : 3926
یادداشتی ازمهردادپرویزی:

مثلث قدرت در شورای شهر اهواز !

زاگرس نشینان- شهر اهواز سالیان متمادی دستخوش تحولات عجیب در شورای شهر بوده شورای سوم که نا تمام ماند و شواری چهارم که دستخوش بازیهای شهردار بودند و شورای پنجم که با پیروزی لیست جمنا مواجه شد چه شد و چه گذشت بماند که آن خود نیازمند بحث و تحلیل دیگری است که در وقتی […]

زاگرس نشینان- شهر اهواز سالیان متمادی دستخوش تحولات عجیب در شورای شهر بوده شورای سوم که نا تمام ماند و شواری چهارم که دستخوش بازیهای شهردار بودند و شورای پنجم که با پیروزی لیست جمنا مواجه شد چه شد و چه گذشت بماند که آن خود نیازمند بحث و تحلیل دیگری است که در وقتی مناسب در مورد آن خواهیم نوشت .

دوره پنجم شورای شهر اهواز

از دوره های معدود و استثنایی به شمار می رود که که قدرت شورا به طور کامل یه استثناء سه نفر که انان هم در ته صف قرار دارند و در تصمیمات دخیل نیستند در اختیار اصول گرایان قرار گرفته بنابراین به تبع آن زیر مجموعه های شهرداری و شورا را در اختیار دارند .

مشورت در دین مبین اسلام

جایگاه ارزشمندی است و شوراها اسلامی به منظور همفکری با نهادهای دولتی در راستای ارتقای خدمات رسانی به شهروندان تشکیل شده است که با روی کار آمدن شوراهای اسلامی و نظارت بر عملکرد شهردار بوده
امروزه شهرها در حوزه فرهنگی و ورزشی و رفاهی و عمرانی خدمات به وضعیت پایدار تری دست یافته اند اما در اهواز این مهم جور دیگریست در اینجا واژه ها بر عکس معنا خواهند شد در اهواز شورای شهر چیزی به نام روح همفکری در تن خود ندارد و شورای اهواز بیشتر به مانند میدان جنگ‌در سکوت شبیه است .

بعد از شروع به کار شورای پنجم طبق مشاهدات شخصی و پایش فضای مجازی و حضور در چند جلسه شورا به صورت نامحسوس به این موضوع پی بردم که در شورا مثلث قدرتی وجود دارد که این مثلث هر گاه بخواهد و با هم باشند و به نتیجه برسند مشکلات مطرح شده در صحن شورا نیز حل خواهد شد در غیر این صورت همانند انتخاب سرپرست شهرداری و یا تعیین شهردار به نتیجه نخواهد رسید سه ضلع این مثلث را اقایان فلسفی و سنواتی و حیدری  تشکیل داده اند که هر کدامشان بنا به مصلحت و تفکرات شان ساز خود را میزنند و می خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و اینگونه می شود که شهر در رکود و توقف عملیاتی به سر می برد و دستپخت شورا شهر نیز با این بیاناتی که عرض نمودم انقدر شور است که صدای مردم را نیز در اورده است حال این مساله را بیشتر از این باز نخواهیم کرد که پشت پرده و داستانهای پشت این مثلث را چه کسانی مینویسند و چه کسانی کارگردان این اتفاقات است ولی این را خوب میدانم و به صراحت عرض مینمایم تنها بازنده های اصلی این تفرقه و انشقاق میان شورا ساکنین رنجیده اهواز می باشند امید است که هر چه زودتر این مثلث عزیز به اتفاق نظر برسند تا چرخ و موتور شهر اهواز بچرخد.