تاریخ انتشار خبر: 27 آبان 1402 | 10:14:58
کد خبر : 15159
مانور محیط زیستی با سناریوی گاز سوزی در شرایط اضطراری در شركت نفت و گاز كارون برگزار شد

مانور محیط زیستی با سناریوی گازسوزی در شرایط اضطراری با هدف اطمینان از آمادگی واحدهای فرآیندی و مسئولین مربوطه در ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان شماره یک شرکت برداری نفت و گاز کارون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رییس HSE این شرکت در تشریح خبر فوق اظهار داشته یا هدف حفظ آمادگی کارکنان عملیاتی و کمیته و اکنش در شرایط اضطراری در هنگام وقوع حادثه و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت ، مانور محیط زیستی مقابله با گاز موزی روز یکشنبه ۲۱ آبان در ایستگاه تقویت فشار گاز […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رییس HSE این شرکت در تشریح خبر فوق اظهار داشته یا هدف حفظ آمادگی کارکنان عملیاتی و کمیته و اکنش در شرایط اضطراری در هنگام وقوع حادثه و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت ، مانور محیط زیستی مقابله با گاز موزی روز یکشنبه ۲۱ آبان در ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان شماره یک این شرکت در منطقه کریت کمپ برگزار گردید.

سعید جهانی اظهار داشته این تمرین توسط واحد محیط زیست HSE شرکت نفت و گاز کارون و با همکاری کمیته محیط زیست و همچنین کارکنان و روسای عملیاتی واحدهای بهره برداری، تقویت فشار گاز آسماری و بنگستان شماره یک و تیم آتش نشانی کریت کمپ ۳ به صورت کارگروه تخصصی و با هدف ارتقاء آمادگی کارکنان در مقابله با حوادث احتمالی حفظ شاخص های ایمنی و واکنش در شرایط اضطراری با سناریوی فرضی گازسوزی در شرایط اضطراری به دلیل اشکالات فنی تجهیزات در واحد تقویت فشار گاز بگستان شماره یک برنامه ریزی و اجرا گردید.

وی ضمن تقدیر از همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این مانور ارزیابی عملکرد نیروهای عملیاتی را از دیگر اهداف این تمرین بر شمرد و تصریح کرد با توجه به ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی و احتمال بروز هر گونه گازسوزی، برگزاری مانورهای دوره ای محیط زیستی در حفظ و افزایش آمادگی در واکنش به شرایط اضطراری و بهبود عملکرد و کارایی نیروها با توجه به شرایط جوی کنونی و پایداری جو بسیار موثر میباشد.