تاریخ انتشار خبر: 15 مهر 1397 | 08:29:09
کد خبر : 3703
یادداشتی ازسروش انشان:

لمپنیسم نقابدار خوزستان را رسوا می کنیم

  زاگرس نشینان- مدتهاست که هژمونی مدیران مردودی بر منابع استان، بلای جان خوزستان شده است. شاید اگر خوب در این مساله تامل و تعمق صورت گیرد ریشه ی عملیات تروریستی خوزستان و یارگیری اجنبی از میان جوانان این شهر را در همین عملکردهای ضعیف باید جستجو کنیم. این نوشتار نه حقارت منافع فردی و […]

 

زاگرس نشینان- مدتهاست که هژمونی مدیران مردودی بر منابع استان، بلای جان خوزستان شده است. شاید اگر خوب در این مساله تامل و تعمق صورت گیرد ریشه ی عملیات تروریستی خوزستان و یارگیری اجنبی از میان جوانان این شهر را در همین عملکردهای ضعیف باید جستجو کنیم.
این نوشتار نه حقارت منافع فردی و لقمه ای بیشتر از همنوع را پیشه ی خود ساخته و نه ذلت رانت خواهی و باج خواهی را در سر می پروراند. این نوشتار از خامه ای می چکد که افتخار دارد در طول سالیان نظاره بر مدیریت این استان همیشه با وجدان آسوده نفس کشید و هیچگاه از نقد نوشتاری و گفتاری دست نکشید. این روزها اما مساله جدی تر از آنست که نخواهم بنویسم. این بار جان خوزستان به خطر افتاده است آن هم نه بخاطر مساله ی دور از ذهن بلکه نخستین حق ذاتی بشر و آن هم برخورداری اقتصادی و معاش است. اشتباهات استراتژیک و فاحشی که ناشی از بهم ریختگی قانونی و عدم نظارت صحیح چه مدنی و چه غیر آنست موجب شده است تا گستاخی برخی افراد در این استان به جایی برسد که با چنگ انداختن بر حقوق قانونی مردم و بواسطه ی رانت های ثروت و سیاست مدیرانی بر سرکار آورند که معلوم نیست کدام کارنامه ی موفق بنای این انتخاب ها بوده است. نماینده مجلس چه حق دارد در انتخاب مدیری که وظیفه ی قانونی او نیست دخالت کند.

آیا که رسانه ها بدرستی نقش خود را انجام نداده اند و از آنها جواب نخواسته اند و نه اینکه قاطبه ی مردم از ابتدایی ترین حقوق خود اطلاع دقیق ندارند تا نماینده را زیر سوال ببرند.

می خواهند مدیر نفت یا صنعت و آب یا هر یالقوزآباد دیگری را عوض کنند می بینی که کرور کرور خدم و حشم فلان نماینده و فلان کس و بهمان پیمانکار جلسه پشت جلسه که آنکه آنها میخواهند بر سرکار آید.

آیا این معامله ی حق ممات و حیات مردم نیست؟

اگر در این سالیان سال مدیر قدرتمندی بر منابع خوزستان گماشته می شد آیا کار به اینجا می رسید که در دهانه ی کارون و اروند مردم آب آشامیدنی نداشته باشند؟فاجعه ی سد گتوند و ویرانی کشاورزی خوزستان کافی نیست؟
حالا دوباره تکرار انتصاب نیروهایی مردودی همچون این مدیر جدید بر صنایع و معادن استان می رود تا گناه گذشته مان را تکرار کند و بساط ناامنی اقتصادی را در این استان گسترش دهد. مدیری که نمی دانم با کدامین کارنامه ی موفق قرار است دوباره بر کرسی ریاست یک سازمان بزرگ و سرمایه دار تکیه بزند. بگذریم که در سایر بخش ها هم چندان اوضاع بهتر از این انتخاب نیست.

مدیریتی که خوب میداند ثبت سفارش و خرید برنج هندی یک کار کارشناسی و دقیق است که هم با اموال ملت و هم سلامتی آنها سروکار دارد و اگر استاندار و نمایندگان دلسوز مردم خوزستان بودند برای اثبات ضعیف بودن این فرد همین یک نکته از پرونده مدیریت قبلی ایشان کافی است.

آیا اگر صنایع و معادن و منابع این استان به درستی فعال بود آمار بیکاری در این استان بدینگونه بود؟ از نمایندگان و استاندار و همه ی آنها که در چنین انتخاب های عجیب و تامل برانگیزی دست دارند می پرسم به نظر شما آیا بیکاری زمینه ای برای رشد ناامنی و کارت دعوتی برای آسیب های اجتماعی نیست؟

آیا مسبب بسیاری از معضلات خوزستان همین انتخاب های غیرکارشناسی و غیر مسوولانه ی شما نیست؟

پس چه کسی را ملامت می کنید.

خوزستان همان جایی است که ماهاتیر محمد در موردش گفت برای آبادانی ایران وجودش کافی است. جایی است که دنیا شهرهایش را به دلیل موقعیت و منابع به نام می شناسد.

شما را بخدا کمی بفکر مردم باشید، مردم کم مشکلات ندارند، فشارهای اقتصادی از یکسوی آلودگیهای سیاسی از سوی دیگر ضعفا را له کرده است.

آقایان نماینده و آقای استاندار این نوشتار نه تنها برای این انتخاب اخیر که حذری است برای انتخاب های پیش رو.چشمانتان را بشویید خودتان را به خدا بسپارید و بگذارید دیدگان نگران خدا برای مردم تصمیم بگیرد.باشد که پند پذیرید.