شریعتی گفت: کشورهای مختلف بعضا دارای تعارض های ایدیولوژیک و تضاد منافع هستند و در مواقعی ممکن است تلاش کنند به کشور مقابل صدمه بزنند و آن را زمین‌گیر کنند.

استاندار خوزستان افزود: بنابراین باید همواره هوشیاری خود را حفظ و اوضاع را رصد نماییم و با تهدیدات احتمالی به صورت کاربردی مواجه شویم و سیستم دفاعی خود را تکمیل نموده و بیش از پیش مجهز نماییم.

رییس شورای پدافند غیرعامل خوزستان تاکید کرد: همانطور که در بخش پدافند عامل سرمایه گذاری و برنامه ریزی می کنیم، در بخش پدافند غیرعامل نیز باید چنین رویکردی داشته باشیم و لازم است سهمی از بودجه برای گسترش پدافند غیرعامل تخصیص یابد.

ایشان بیان کرد: همانطور که تکنولوژی پیشرفت می کنند رویکردهای پدافندی هم باید توسعه یابد و اهمیت تجهیز و ارتقای پدافند غیرعامل کمتر از دفاع نظامی نیست.

غلامرضاشریعتی استاندارخوزستان در پایان اضافه کرد: استان خوزستان از جمله استان هایی است که به دلیل سرمایه گذاری های زیادی که در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی آن صورت گرفته، با آسیب پذیری بیشتری در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی  مواجه است، به همین علت باید خود را هر چه بیشتر مصون و به روز نموده و چتر بازدارندگی و حفاظتی خود را گسترده تر کنیم.

لازم به ذکر است که در این نشست برنامه های مربوط به گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در استان مطرح و مورد برنامه ریزی واقع شد.