تاریخ انتشار خبر: 17 تیر 1396 | 04:15:09
کد خبر : 526

قضاوت را به وجدان های بیدار می سپارم

بخش خبر متعهد که می گویند بدور از حاشیه نویسی عده ای که معمولا در عملکردهای مربوط به خود ضعیف عمل می کنند اما آمار و حاشیه قوی، اگر به صداقت نگاه کنند، می توانند ببینند کسانی را که بی دریغ سال ها و سال ها و بر یک اصول و خط و راستا گذاشتند […]

بخش خبر متعهد که می گویند بدور از حاشیه نویسی عده ای که معمولا در عملکردهای مربوط به خود ضعیف عمل می کنند اما آمار و حاشیه قوی، اگر به صداقت نگاه کنند، می توانند ببینند کسانی را که بی دریغ سال ها و سال ها و بر یک اصول و خط و راستا گذاشتند و هرگز منحرف نشدند با اینکه هرگز سیاست نخوانده بود و عشق و علاقه اش در روستاها و شهرستان های گمشده و غنی چون اندیکا و لالی و مسجدسلیمان گذشت.
امیرحسین ورناصری از جمله کسانی بود که چهاردهه از عمر خود را صرف کمک مستقیم به انتخاب ریاست جمهوری ها ونمایندگان مجلس واز چهره های تاثیرگذاردراین حوزه جغرافیایی بوده است. وی همیشه مردم راتشویق بپای صندوق های رای ومهرتاییدبرنظام مقدس جمهوری اسلامی بدوراز گرایش های سیاسی و قومی بوده است که امرزوه ما آنان را تنها خطوط درست می دانیم.

متاسفانه در راستای تقدیر و تشکراز حمایت های ستادهای مردمی واحزاب سیاسی هم راستای دولت توسط نماینده ارشد دولت، روزسیزده تیرماه  استاندار محترم در روزهای گذشته ضمن نشست هایی با اعضای ستادها از آنان تقدیر به عمل آورد. متاسفانه در این نشست اتفاقی پیش آمد و حرف هایی رد و بدل شد که نباید می شد، نه در این حرف ها خصومتی بود و نه رنگ و بویی از جریانی خاص، بلکه یک حرف احساسی بود که رفت و در درون و اصل جلسه نیز تاثیر نگذاشت لیکن پس از جلسه و رنگ و بو دادن های سیاسی باعث شد به یک مسئله تبدیل شود.

جناب آقای امیرحسین ورناصری معرف حضور همه کسانی است که در این چهار دهه همیشه از جان و دل مایه نهادند برای انتخابات ریاست جمهوری، بدون آنکه از کسی کمکی دریافت کنند سعی کردند و کوشش، همیشه موفق بودند زیرا صداقت سرلوحه کار آنان بود. ضمن رد هر گونه وابستگی و یا تفکر سیاسی و رنگ و بوهای خاص چپ و راست، جناب ورناصری صرفا در لحظه ای خاص حرفی احساسی زد که توسط عده ای رنگ و بود داد شده شد و بزرگنمایی شد.

پایگاه خبری زاگرس نشینان در راستای دوری از حاشیه و دفاع از جریانات واقعی و اساسی نظام، به صورت تلفنی با وی مصاحبه ای کردیم تا مسئله را دقیق تر و از زاویه واقعی تر بررسی کنیم. دریغ است که عقاید صاف و ساده خدمتگزاران نظام به این صورت پایمال و دستخوش نحله های ویرانگر سیاسی شود.

تلفن امیرحسین ورناصری که به صدا در آمد صدایی را شنیدم که اندوه از آن می بارید، او نیز از مردان بختیاری است، هرگز در مصاف هراس ندارد، اما از موضوع پیش آمده بشدت رنجیده بود، بدون مقدمه گفت اینچنین شد، اما منظور من توهین نبود، هیچ جریانی و یا برنامه ای از پیش تعیین شده نبود، بلکه من حرفی زدم زیرا نوبت به من نرسید در جلسه، اینکه کسی بلند شد آنچنان بزرگنمایی کرد بی انصافی است.

امیرحسین ورناصری همچنین گفت: دکتر شریعتی استاندار محترم هم بودند، آنچنان که در نوشته ها آمده رخ نداد، خود  شریعتی جواب مرا داد، اما کسانی که در عمل بر همه روشن هستند جریان ساده را به جریانی پیچیده تبدیل کردند.

وی افزود: از گذشته نمی خواهم بگویم اما از انتخابات دور دوم روحانی که بگویم ما توانستیم در کلیه روستاها و شهرستان های لالی و اندیکا مردم را آگاه سازیم، آمار %۷۵ درصدی آرای این مناطق گواه ماست که کار کردیم. کسانی که در جلسه مرا به باد انتقاد گرفته اند ، کجا بودند؟

وی گفت: من مسلمانم، برای این انقلاب سعی کوشش کردم، هرگز در مسایل سیاسی وارد نشدم و هرگز خودم را آلوده اینچنین مسایلی نکردم. مانند پدران و برادران و خواهرانم نسبت به دین و وطنم احساس وظیفه داشته و دارم. آنچه امروز بزرگنمایی شد، صرفاً کساین هستند که بدنبال ماجراها و مسایلی خاص و آلوده کردن دامن ریاست محترم جمهوری و استاندار ارزشمند و جوان استان هستند.

وی در پایان گفت: بنده از وقتی که پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان دراختیارم گذاشتندتابتوانم دفاعی از حملات و هجمه هایی که درروزهای گذشته باینجانب شدتقدیروتشکرمی کنم.
هدف ما که در آن جلسه بودیم چه بود؟ بجز این بود که رد راه اعتلای نظام و مشارکت حداکثری رای نظام آمدیم؟ آنان که اینچنین بزرگنمایی کردند چه هدف داشتند را من نمی دانم، آنان چه کسانی بودند هم نمی دانم و چقدر دلسوز این ملک و دیار هستند، چقدر پایبند اخلاقیات بودند هم نمی توانم اظهار نظری داشته باشم، جز اینکه این قضاوت را به وجدان های بیدار واگذارم.

استاندار محترم خود وجدان بیداری است که حمایت از او می طلبم. خداوند هم ناظر است بر اعمال ما، اوست متعال و حامی مظلومین میباشد.