تاریخ انتشار خبر: 26 خرداد 1396 | 04:28:26
کد خبر : 282

استاندار محترم خوزستان به کمک دانشجویان بشتابد

اعتراض خرابی دستگاه های تهویه خوابگاه دانشگاه شهید چمران استاندار محترم خوزستان به کمک دانشجویان بشتابد خرابی کامل کولر و دستگاه های سرمایشی در دمای ۵۰ درجه خوزستان و برخورد بد مسئولین خوابگاه و قطع کردن اینترنت و قفل کردن درب خوابگاه ها، تخلفات مشهود مسئولین دانشگاه شهید چمران است و پایمال کردن حقوق و […]

اعتراض خرابی دستگاه های تهویه خوابگاه دانشگاه شهید چمران

استاندار محترم خوزستان به کمک دانشجویان بشتابد

خرابی کامل کولر و دستگاه های سرمایشی در دمای ۵۰ درجه خوزستان و برخورد بد مسئولین خوابگاه و قطع کردن اینترنت و قفل کردن درب خوابگاه ها، تخلفات مشهود مسئولین دانشگاه شهید چمران است و پایمال کردن حقوق و حقوق آزادگی انسان هاست.

خوابگاه دخترانه حضرت معصومه متعلق به دانشگاه شهید چمران، در تمام طول زمستان وقت تعمیر و نگهداری داشت، اما بدیهی است که خودرایی و عدم مسئولیت پذیری مسئولین باعث وجود بحران و اعتراض دانشجویی شد تا اهواز هم سرتیتر اخبار جهانی شود.

این خوابگاه بزرگ با آمار تقریبی ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در این روزهای گرم و طاقت فرسای ۵۰ درجه تابستان خوزستان، و قفل کردن درب طبقات که فیلم فجیع آن در شبکه های اجتماعی باعث خجالت و تمسخر مسئولین بی توجه ما شده است، با چه دیدگاه و تفکری آماده نگردید، سوالی است که باید از مسئول دانشگاه پرسید.

اکنون این خوابگاه دانشجویی با ۶۰۰ الی ۱۵۰۰ دانشجوی دختر مظلومانه شب را به صبح می برند، در حالی که جز عرق شرم مسئولین هیج امیدی به بهبود ندارند.

هنوز ۱۰ روز دیگر به امتحانات طاقت فرسا باقی مانده است، چه انتظاری می توان از چنین دانشجویی داشت که محیط سخت خوابگاه را با گرمای طاقت فرسایش باید توامان تحمل کند و بتواند در امتحاناتی که اجبارا در زمان محدودی اجرا شود موفق باشد؟

امیدوارم مسئولین استان بخصوص استاندار واقع بین و محترم خوزستان، دانشجویان را دریابند، پشت مسئولین متخلف نایستند و حقوق پایمال شده دانشجویان را دریابند.