تاریخ انتشار خبر: 11 مرداد 1397 | 09:54:16
کد خبر : 3092
یادداشتی ازحبیب اله نیک سرشت:

فلسفي پاسخگوي تحميل گزينه ضعيف خود به شوراي شهر اهواز باشد؛ ⚪شهردار بازنشسته اي كه نه برنامه اي براي اداره اهواز دارد و نه دانش آنرا!

زاگرس نشینان-محمد جعفر فلسفي كه روزگاري داعيه دار نماينده شدن در اكثر انتخاباتهاي مجلس از حوزه انتخابيه اهواز بود، با تحميل كردن گزينه اي كهنسال كه به مرور زمان مشخص شد كم سوادترين شهردار تاريخ اهواز در دهه هاي اخير هم هست، كوپن خود را براي هميشه نزد مردم اهواز سوزاند و كورسوي اميدي هم […]

زاگرس نشینان-محمد جعفر فلسفي كه روزگاري داعيه دار نماينده شدن در اكثر انتخاباتهاي مجلس از حوزه انتخابيه اهواز بود، با تحميل كردن گزينه اي كهنسال كه به مرور زمان مشخص شد كم سوادترين شهردار تاريخ اهواز در دهه هاي اخير هم هست، كوپن خود را براي هميشه نزد مردم اهواز سوزاند و كورسوي اميدي هم كه براي آينده داشت را از بين برد.

فلسفي كه با شعار انتخاباتي شايسته سالاري و مبارزه با فساد نهادينه شده در شهرداري اهواز بخوبي توانسته بود با فريب افكار عمومي به آرزوي قديمي اش برسد و بالاخره در يك رقابت انتخاباتي شكست نخورد، با اقداماتش در جايگاه رياست شوراي شهر نشان داد كه حق با مردم اهواز بود كه هرگز به او اعتماد نكردند تا وي را به وكالت خودشان در مجلس برگزينند.
به نظر نگارنده محمد جعفر فلسفي كه در طول يكسال گذشته نتوانست حتي با يك مورد از فسادهاي متعدد مربوط به گذشته و حال در شهرداري مقابله كند، به سه دليل از اين پس حتي نزد مكتبي هاي اهواز، همفكران سياسي و عقبه سنتي اصولگرايان نيز نمي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد:
١.ذبح سياسي سيد كريم حسيني بپاي منصور كتانباف:
كمتر كسي از اصولگرايان و جمنايي ها حدس مي زد كه هشت نفر از ظرفيت سيزده نفره شوراي شهر اهواز را اصولگرايان بدست بياورند اما فلسفي از جايگاه رئيس شورا هر كاري بكند تا سيد كريم حسيني كه رئيس ستاد اصولگرايان خوزستان بود شهردار اين كلانشهر نشود.
٢. فشار براي انتصاب فعالين ستاد انتخاباتي اش در سمتهاي مديريتي شهرداري اهواز:
رشد صاعقه وار يكي از كاركنان معمولي شهرداري اهواز بدليل فعاليت در ستاد تبليغاتي فلسفي در انتخابات منجر به بدست آوردن دو سمت مديركلي ترافيك و مديرعاملي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي در كمتر از شش ماه رياست ايشان بر شوراي شهر اهواز.
٣.تحميل گزينه اي سالخورده، بدون سواد علمي و فاقد برنامه بعنوان شهردار اهواز:
در اوائل شروع بكار شوراي شهر دوره جديد اهواز، اعضاي اين شورا با طرح نامهاي بزرگ و دهان پركني نظير شهردار اصفهان و شهردار مشهد مردم اهواز را اميدوار به روي كار آوردن فردي سرآمدتر از سيد خلف موسوي شهردار سابق كرده بودند اما افكار انحصارطلبانه فلسفي باعث شد كه آخرالامر گزينه اي با شصت سال سن، كه شنيده ميشود داراي تحصيلاتي در سطح نازل فوق ديپلم در رشته صنايع دفاعي از دانشگاه نظامي امام علي (ع) كه در سالهاي اخير بدليل ابتلا به يك بيماري سخت اكثر اوقات جهت مداوا در بيمارستان بستري بود را بدون اينكه برنامه اي در صحن علني شوراي شهر ارائه كند بعنوان شهردار انتخاب شود.
كه پس از يكسال عملكردي بسيار ضعيفتر از سيدخلف موسوي را به نمايش بگذارد.
كتانباف كه هرگز طرز مديريت شهري را در هيچ دانشگاهي نخوانده بود، در يكسال گذشته سعي كرد تنها با خصلت “نظامي گري” بي دانشي و كم سواد بودن خود را در مديريت شهر جبران كند و با توسل به شيوه “سركارگري” و بكار بستن نوعي از مديريت كه به “مديريت پادگاني” مشهور است، شهرداري كلانشهر اهواز را اداره كند كه همين شيوه و روش كه پنجاه سال از زمان منسوخ شدن آن مي گذرد، آخرالامر باعث شد كه شهر اهواز بمدت يكسال كاملا درجا بزند.
بخاطر اين يكسال درجا زدن، اعضاي شوراي شهر اهواز بايد به مردم پاسخ دهند كه چگونه و تحت چه فشارهايي و در چه شرايطي كتانباف را بدون اينكه در صحن علني شورا حاضر شود و برنامه و طرح و نقشه راه ومدرک تحصیلی براي مديريت اهواز ارائه كند را به اين سمت انتخاب كردند؟
وگرنه همانگونه كه آن بيست نفر عضو شوراي قبلي بخاطر انتخاب سيد خلف موسوي امروز خانه نشين هستند، مطمئنا در آينده اي نه چندان دور، اين سيزده نفر هم بخاطر انتخاب كتانباف جزو خانه نشينان انتخابات دوره بعد خواهند بود.
تنها شانس اين شورا اين است كه با مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي در خصوص ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي و اجرايي كه دقيقا شامل حال شرايط شهردار فعلي اهواز هم مي شود، مردم تا حدودي اميدوار شده اند كه طي ماههاي آينده اعضاي شورا فرد توانمندي را جايگزين منصور كتانباف بازنشسته شده كنند.
شهردار فعلي اهواز كه بدليل گذراندن حدود سي و پنج سال خدمت، و طي كردن چند سال بيشتر از موعد بازنشستگي اش، بدليل نداشتن تحصيلات فوق ليسانس، نمي تواند بيش از اين بازنشستگي اش را به تاخير بياندازد، و خطر ادامه فعاليتش بعنوان “كم سوادترين” شهردارچند دهه اخیر اهواز تا حدود زيادي از سر شهر برداشته خواهد شد.
به همين دلايل مي طلبد كه اعضاي شوراي شهر اهواز خطاي قبل خود را در زمينه مطلع نبودن از مدرك تحصيلي كتانباف و عدم آگاهي از بازنشستگي او را جبران كرده و با معرفي ايشان به نهادهاي نظارتي، شيريني جشن بازنشستگي او را با مردم اهواز تقسيم كنند، و با انتخاب يك شهردار تحصيلكرده، خوش نام و خوش اخلاق، خاطره تلخ شهرداري كتانباف را از ذهن مردم اهواز پاك نمايند.