تاریخ انتشار خبر: 4 خرداد 1398 | 19:04:00
کد خبر : 5196
فرماندار رامشیر:

فریادهای حق طلبانه امام جمعه رامشیربایدشنیده شود

به گزارش  زاگرس  نشینان  سید مجیدحسینی نژاد فرمانداررامشیر با اشاره به بیانات حاج آقامعرف امام جمعه محترم شهرستان درخطبه های نمازجمعه افزودند: محرومیت رامشیر ناشی از عدم توجه وزارت نفت به این منطقه است.وجود ده ها حلقه چاه وتولیدات عظیم نفت وگاز دربخش مشراگه ومرکزی ضرورت توجه بیشتر واحدهای بهره برداری مارون وآغاجاری را می […]

به گزارش  زاگرس  نشینان  سید مجیدحسینی نژاد فرمانداررامشیر با اشاره به بیانات حاج آقامعرف امام جمعه محترم شهرستان درخطبه های نمازجمعه افزودند:
محرومیت رامشیر ناشی از عدم توجه وزارت نفت به این منطقه است.وجود ده ها حلقه چاه وتولیدات عظیم نفت وگاز دربخش مشراگه ومرکزی ضرورت توجه بیشتر واحدهای بهره برداری مارون وآغاجاری را می طلبد.
حدود ۳۷ روستای این شهرستان درکنارچاه ها وتاسیسات نفت وگاز وخطوط لوله آن ها قراردارد اما بالغ بر ده روستای این منطقه فاقدآب لوله کشی هستند.ودانش آموزان ده روستای این شهرستان در کانکس درس می خوانند که باهیچ معیاری قابل پذیرش نیست.
متاسفانه نگاه منطقه گرایی وتبعیض آمیز بر مدیریت نفت وگاز برخی مناطق حاکم است وبدلیل برخی مسائل ورقابت های سیاسی ،مردم را وجه المصالحه کرده اند.

مردم دراین شهربا حداقل هایی از استانداردهای رفاهی ،درمانی،بهداشتی وفرهنگی دست وپنجه نرم می کنند ودرشهرهای همجوارآنان که تولیدات کمتری ازنفت وجود دارد خدمات قابل توجهی ارائه می شود.ما مخالف خدمات رسانی به سایرنقاط نیستیم اما درجستجوی عدالت ورفع تبعیض حرکت خواهیم کرد…چرا شرکت ملی مناطق نفتخیز درحوزه ورزش ،مسائل فرهنگی وآموزشی وزیست محیطی به این شهرستان توجه نمی کند.چرا روستاهای فرهه وغدیرسبع در کنارتاسیسات حفاری آب شرب نداشته باشد ؟؟
چرا روستاهای مسیر شاوه ها که درانبوه خطوط وتاسیسات نفتی گرفتارشده است آب آشامیدنی سالم وبا کیفیت نداشته باشد؟

چرا اداره کل محیط زیست استان خوزستان به موضوع آلایندگی شدید تاسیسات نفتی منطقه ورود نمی کند،؟

بیانات امام جمعه محترم از سر دلسوزی ودرک عمیق شرایط منطقه اظهارشده است ومشی متعادل ایشان درمواجهه با مسائل زبانزد است..

این مباحث دغدغه اعضای محترم شورای تامین شهرستان است وباعنایت به برگزاری چندین جلسه بی نتیجه بامدیران نفت به خطبه های نمازجمعه کشیده شده است.
انتظار میرود با توجه به تحرکات دشمنان داخلی وخارجی درجهت نا امید کردن مردم ،مدیریت محترم مناطق نفتخیز جنوب دستورات لازم برای رفع نگاه تبعیض آمیز ومنطقه گرایانه راصادرنمایند.