تاریخ انتشار خبر: 18 مرداد 1398 | 01:58:08
کد خبر : 5747
جلسه فرماندار ویژه آبادان با مدیران پتروشیمی با حضور امام جمعه و نمایندگان آبادان

فرماندار ویژه آبادان:برای پیگیری امنیت بازنشستگی پیش از موعد در پتروشیمی با کسی تعارفی ندارم

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ سید زین العابدین موسوی فرماندار ویژه شهرستان آبادان  در این دیدار تاکید کرد:بازنشسته باید در کنار خانواده اش در دوران بازنشستگی احساس امنیت کند و نگران حقوق دوران بازنشستگی نباشد. بنده با بازنشستگی پیش از موعد ابدا مخالفتی ندارم اما بازنشستگی غیر مشروط. وی تصریح کرد :شما مدیران پتروشیمی مقدمات […]

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ سید زین العابدین موسوی فرماندار ویژه شهرستان آبادان  در این دیدار تاکید کرد:بازنشسته باید در کنار خانواده اش در دوران بازنشستگی احساس امنیت کند و نگران حقوق دوران بازنشستگی نباشد.

بنده با بازنشستگی پیش از موعد ابدا مخالفتی ندارم اما بازنشستگی غیر مشروط.
وی تصریح کرد :شما مدیران پتروشیمی مقدمات حذف بندی که حقوق بازنشستگان پیش از موعد را تعلیق می کند انجام دهید بنده تشکر میکنم.

شایان ذکر است، در ادامه جلسه پس از بحثهای مختلف موارد زیر به توافق رسید:
۱_ در تامین نظر فرماندار آبادان بند ۴ ( موضوع تعلیق حقوق بازنشستگان)حذف گردید.
۲_دکتر عامر کعبی و سردار شرفی و مختار نمایندگان آبادان به اتفاق فرماندار آبادان در جلسه ای با حضور رئیس صندوق بازنشستگی نفت و مسئولین پتروشیمی توافق نامه بین پتروشیمی و صندوق بازنشستگی را تعدیل و بند مذکور را لغو و حذف نمایند.

۳_ هرگونه بکارگیری نیرو در پتروشیمی از طریق فراخوان و با اطلاع نماینده سیاسی دولت صورت پذیرد.

۴_روال بازنشستگی پیش از موعدمطابق مقررات و غیر مشروط ادامه یابد.

۵_ در بازنشستگی پیش از موعد شرایط مربوط به حقوق ایثارگران رعایت شود.

۶- روند بازنشستگی از توقف خارج و بازنشستگان عزیز با اطمینان تشریفات اداری را انجام دهند.

این نشست  با حضور رئیس هیات مدیره تاپیکو سهامدار عمده پتروشیمی تشکیل شد.