تاریخ انتشار خبر: 3 آبان 1396 | 23:54:26
کد خبر : 1321
گزارش از جلسه شورای کشاورزی استان

فرمانداررامشیر:نظام اقتصادی ومعیشتی مردم رامشیربرمبنای کشاورزی است

سیدمجیدحسینی نژاددرجلسه شورای کشاورزی استان که باحضوردکترشریعتی استاندارخوزستان درجهادکشاورزی استان برگزارشده بوداظهارداشت : نظام اقتصادی ومعیشتی مردم رامشیربرمبنای کشاورزی است، متاسفانه بدلیل فقدان آب لازم برای این امر، کشت تابستانه و بهاره کشاورزان این شهرستان حذف شد و تنها دلخوشی آن ها به کشت پاییزه بود که اکنون با اعمال محدودیت ها روبرو شده است. […]

سیدمجیدحسینی نژاددرجلسه شورای کشاورزی استان که باحضوردکترشریعتی استاندارخوزستان درجهادکشاورزی استان برگزارشده بوداظهارداشت :
نظام اقتصادی ومعیشتی مردم رامشیربرمبنای کشاورزی است، متاسفانه بدلیل فقدان آب لازم برای این امر، کشت تابستانه و بهاره کشاورزان این شهرستان حذف شد و تنها دلخوشی آن ها به کشت پاییزه بود که اکنون با اعمال محدودیت ها روبرو شده است.


سرپرست فرمانداری رامشیر یادآور شد: سهمیه کشاورزان شهرستان رامشیر ۷ هزار و ۵۰۰ هکتاربرآوردشده است که با نیاز منطقه و وضعیت معیشتی مردم هم خوانی ندارد. همین میزان آب هم به دلیل مشکلات بالا دست از جمله مشکلات سد  تنظیمی وعدم لایروبی کانال های اصلی وظرفیت آب گذرپایین آنها،وعدم رعایت تقدم وتاخرحوزه های بالادستی،میانی وپایین دستی،مشخص نشدن تاریخ دقیق رهاسازی آب وبازه های زمانی آن ،مشکلات رادوچندان میکند.
وی درادامه بااشاره به زحمات موسسه جهادنصردراجرای سیاست اصولی دولت تدبیروامیددرجهت اصلاح اراضی،ایجادشبکه های فرعی وزهکش هاوتکمیل کانالت هادرسطح هیجده هزارهکتاراززمین های شهرستان رامشیراظهارامیدواری کردند:درفازدوم این طرح هزارهکتاردیگرازاراضی ساحل سمت چپ(اطراف روستای حسینیه)وهزارهکتارازاراضی ساحل سمت راست(روستای سبکتا،لهیمرو..)مشمول طرح قرارگرفته وتخصیص حق آبه آنهانیزصورت گیرد.

حسینی نژاددرانتهابااشاره به بدهی معوق ناشی ازمشارکت کشاورزان دراجرای کانال های اصلی موسوم به تبصره ۷۶خواهان تعیین تکلیف بدهی هاوپرداخت آن توسط سازمان آب وبرق خوزستان وآزادسازی اسنادووثایق کشاورزان شدکه مقررشدپیگیری وهمکاری لازم توسط وزارت نیروصورت گیرد.