به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان ؛ غلامرضا شریعتی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بسیاری از درآمدهای مالیاتی که در تهران وصول می شوند، شرکت های آن ها در خوزستان و دیگر استان ها فعالیت می کنند و فقط دفاتر آن ها در تهران است.

وی افزود: اینکه گفته می شود ۵۵ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور در تهران وصول می شود به دلیل آن است که شرکت های فراوانی در سراسر کشور وجود دارد که دفاتر آن ها در تهران مستقر هستند و از این رو این درآمدهای مالیاتی از آن ها در تهران اخذ می شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: وزارت نفت یک پروژه در راستای توسعه ۲۸ مخزن نفتی در کشور آغاز کرده که البته اکنون این پروژه به ۳۲ مخزن نفتی ارتقا پیدا کرده است. ارزش این پروژه ۶٫۲ میلیارد دلار است و از این میزان ۴٫۲ میلیارد دلار آن در خوزستان رقم خواهد خورد.

شریعتی ادامه داد: این قرارداد را شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با شرکت های بزرگ منعقد خواهد کرد. در این زمینه انتظار داریم تا ۹درصد ارزش افزوده این قراردادها به استان خوزستان اختصاص پیدا کند و نباید این ارزش افزوده در دیگر استان ها اخذ شود و به آن ها اختصاص پیدا کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کارفرما در استان خوزستان است و محل کار نیز در خوزستان است انتظار داریم تا ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به قراردادهای توسعه ۳۲ مخزن نفتی به استان خوزستان اختصاص پیدا کند. ارزش پروژه بسیار بالا است و در مدت محدودی نیز اجرایی خواهد شد و از این رو می تواند برای استان بسیار موثر باشد.

استاندار خوزستان گفت: سازمان امور مالیاتی به دلیل عافیت طلبی خود، بخشنامه ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی را بسیار کم اجرایی کرده اند. این اختیار از سوی دولت به آن ها واگذار شده اما آن ها به خوبی این بخشنامه را اجرایی نکرده اند.