تاریخ انتشار خبر: 16 مهر 1398 | 18:11:04
کد خبر : 6545

غربالگری وسنجش سلامت بیش از ۱۱۰۰نفر دانشجوی جدید الورود امسال دانشگاه علوم پزشكی با مشاركت مركز بهداشت غرب و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ در راستای تحقق شعار مراقبت از خود،وارتقاء سطح سلامت دانشجویان و ترویج فرهنگ خود مراقبتی در بین آنان با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و مرکز بهداشت غرب اهواز ایستگاهای ثابت سنجش سلامت در دانشکده ها در چند روز متوالی دایر و خدمات  سنجش: […]

به گزارش خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ در راستای تحقق شعار مراقبت از خود،وارتقاء سطح سلامت دانشجویان و ترویج فرهنگ خود مراقبتی در بین آنان با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و مرکز بهداشت غرب اهواز ایستگاهای ثابت سنجش سلامت در دانشکده ها در چند روز متوالی دایر و خدمات  سنجش: قند خون، فشار خون، نمایه توده بدنی، مشاوره تفذیه و رژیم درمانی و روانشناسی برای بیش از ۱۱۰۰نفر دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ارائه گردید.

 در طی انجام این برنامه ها مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز به منظور بررسی روند اجرا و همچنین نحوه ارائه این خدمات جهت دانشجویان جدید الورود از این ایستگاهها بازدید نمودند.