تاریخ انتشار خبر: 12 بهمن 1396 | 13:28:01
کد خبر : 1977
علی اصغراحمدی خبرداد:

عزل استاندارخوزستان صحت ندارد

به گزارش زاگرس نشینان؛طی گفتگوی تلفنی خبرگزاری زاگرس نشینان باعلی اصغراحمدی یکی از گزینه های احتمالی استانداری خوزستان؛ایشان ضمن تکذیب خبرعزل استاندارخوزستان گفتندتاکنون نه صحبتی درخصوص خوزستان بابنده شده است ونه قراراست استاندارعزل گردد. وی درادامه یاداورشدندبهمراه ریاست محترم جمهوری درسفرهئیت دولت به استان کرمان حضورداریم و به گفته رییس جمهوردکترشریعتی یکی ازاستانداران موفق دولت […]

به گزارش زاگرس نشینان؛طی گفتگوی تلفنی خبرگزاری زاگرس نشینان باعلی اصغراحمدی یکی از گزینه های احتمالی استانداری خوزستان؛ایشان ضمن تکذیب خبرعزل استاندارخوزستان گفتندتاکنون نه صحبتی درخصوص خوزستان بابنده شده است ونه قراراست استاندارعزل گردد.

وی درادامه یاداورشدندبهمراه ریاست محترم جمهوری درسفرهئیت دولت به استان کرمان حضورداریم و به گفته رییس جمهوردکترشریعتی یکی ازاستانداران موفق دولت تدبیروامیدمی باشند.

ایشان درپایان به نگاه ویژه هئیت دولت جهت برطرف نمودن مشکلات موجوداستان خوزستان اشاره نمود؛دولت بدنبال رفع مشکلات موجودخوزستان ازجمله ریزگردهامی باشد.