تاریخ انتشار خبر: 9 بهمن 1396 | 22:28:00
کد خبر : 1949
یادداشتی ازدکترزمان بابادی شوراب:

عذر بدتر از گناه مسئولین

زاگرس نشینان -مردم و‌ محیط زیست در مقابل عذر بدتر از گناه مسئولین استانی و‌ کشور قرار گرفته اند! مدتی است که مسئولین با افتخار عنوان می کنند که برای احیاء تالاب ها، آب های زهکشی شده مزارع کشت و صنعت و‌ پساب های صنعتی(این آلوده کننده بزرگ محیط زیست) را به تالاب ها منتقل […]

زاگرس نشینان -مردم و‌ محیط زیست در مقابل عذر بدتر از گناه مسئولین استانی و‌ کشور قرار گرفته اند!

مدتی است که مسئولین با افتخار عنوان می کنند که برای احیاء تالاب ها، آب های زهکشی شده مزارع کشت و صنعت و‌ پساب های صنعتی(این آلوده کننده بزرگ محیط زیست) را به تالاب ها منتقل گردیده اند، جای تعجب است که با کدام منطق، این عمل ضد محیط زیستی صورت گرفته؟با کدام تحقیقات علمی به این نتیجه رسیده اند که این زه آب ها برای محیط زیست منطقه مشکل ایجاد نمی کنند؟آیا نمی دانند زه آب های صنعتی و‌ کشت و صنعت روی کلیه موجودات زنده پیرامون خود اثر نامطلوبی بجای می گذارند؟آیا فقط برای مرطوب کردن خاک و پاک کردن صورت مسئله برای مدت کوتاهی، ضربات جبران ناپذیری به مردم و‌ محیط زیست وارد کرده اند؟آیا نمی دانند آب های آلوده، باعث تغییرات عمده در تولید و مثل جانداران شده؟و باعث عقیم شدن و ‌ناقص خلق گردیدن ماهیان ، ‌پرندگان و دیگر موجودات  تالاب و پیرامون آن می شوند؟
چرا مسئولین به اسم خدمت به مردم ضربات دیگری بر پیکره محیط زیست استان وارد می کنند؟

مسئولان برای فرار از احداث تصفیه خانه های لازم و‌ عدم هزینه برای بهبود وضعیت پسآب رها شده، ضمن منت گذاشتن بر گردن مردم، ضربات جبران ناپذیرتری به محیط زیست منطقه وارد می کنند!

زمان بابادی شوراب

کارشناس ارشد محیط زیست
دانشجوی دکترای سازه های آبی

۹ /بهمن /۱۳۹۶