تاریخ انتشار خبر: 22 مرداد 1397 | 18:55:25
کد خبر : 3191
فلسفي، شوراي شهر اهواز را به شيوه ديكتاتوري اداره مي كند

طي گفتگو با منتقد شماره یک شورا وشهرداری اهواز مطرح شد:

زاگرس نشینان-رئيس شوراي شهر اجازه نمي دهد كه مردم اهواز متوجه شوند تحصيلات واقعي منصور كتانباف چيست، چون مي داند اگر شهروندان بفهمند بسياري از معادلات بهم خواهد خورد

به گزارش زاگرس نشینان حبيب اله نيك سرشت در گفتگو با خبرنگار ما پيرامون حواشي اين روزهاي شوراي شهر و شهرداري اهواز گفت: اكثر كسانيكه كه محمد جعفر فلسفي را سالها بدليل شعارهاي ضد فسادش كه در ايام تبليغات انتخاباتهاي مختلف مجلس مي داد مي شناختند پس از ورودش به جمع منتخبين شوراي شهر اهواز و انتخاب بعنوان رياست اين شورا، شاهد يك فلسفي كاملا متفاوتي نسبت به شعارهاي انتخاباتي اش شدند، بشكلي كه وي چنان مديريت ضعيفي طي يكسال رياستش بر شوراي شهر از خود بجاي گذاشت كه حتي نتوانست به هيچكدام از شعارهاي انتخاباتي اش جامه عمل بپوشاند!

بازرس سابق شوراي شهر اهواز افزود: فلسفي نه تنها نتوانست فسادهاي گسترده شهرداري در گذشته را براي بازگرداندن بيت المال دنبال كند بلكه هيچكدام از تخلفات يكسال اخير شهرداري اهواز را هم پيگيري خاصي ننمود!
حبيب اله نيك سرشت ادامه داد: اوج سوء مديريت رئيس شوراي شهر اهواز آنجا بود كه بخاطر پوشاندن ناكارآمديهاي محرز منصور كتانباف، حتي حاضر نشد تذكرات ساير اعضاي شوراي شهر را هم كه منافع شهروندان اهوازي را فداي جايگاه اين شهردار ناموفق نكرده بودند را ترتيب اثر دهد و با پافشاري براي علني نشدن ضعف هاي مشهود منصور كتانباف تا جايي پيش رفت كه در يكي از جلسات علني شوراي شهر خطاب به اعضاي منتقد شهردار اهواز گفت: اگر كتانباف را اذيت كنيد او استعفا مي دهد و مي رود!

اين فعال اجتماعي خاطر نشان ساخت: نوع مديريت كردن فلسفي در جايگاه رياست شوراي شهر اهواز كه تعمدن باعث عقيم ماندن سوالات يكي از اعضاي شورا بنام مازيار جهانبخشي شد، بشكلي است كه زمانيكه اين عضو شورا قصد داشت سوالاتش در خصوص ضعف هاي عملكرد منصور كتانباف و ناكارآمدي او در شهرداري اهواز را از تريبون رسمي شوراي شهر براي شهروندان حاضر در جلسه قرائت كند، فلسفي با استفاده از جايگاهش بعنوان رئيس شورا، حتي اجازه صحبت كردن به اين عضو منتقد شهردار اهواز را هم نداد و مدتي بعد نيز بهانه كتانباف مبني بر اينكه روال قانوني براي طرح سوال جهانبخشي طي نشده است را پذيرفت تا شهردار مورد علاقه اش همچنان در صحن علني شوراي شهر حضور نيابد و پاسخگوي سوالات اين عضو منتقد نباشد!

اين شهروند مطالبه گر در پايان مصاحبه گفت: بنده اعتقاد راسخ دارم كه اين شيوه از مديريت فلسفي در شوراي شهر اهواز بارزترين مصداق مديريت مبتني بر شيوه ديكتاتوري است.
زيرا فلسفي نمي خواهد سوالات مازيار جهانبخشي در صحن علني شوراي شهر و پيش روي شهروندان اهوازي قرائت شود، چون در اين صورت دوست ديرينه اش مجبور به پاسخگويي خواهد شد و پس از آن است كه شهروندان به فاجعه ميزان تحصيلات منصور كتانباف و اينكه او در حال حاضر كم سوادترين شهردار در بين شهرداران همه شهرهاي كشور است پي خواهند برد!