تاریخ انتشار خبر: 11 آذر 1398 | 22:02:54
کد خبر : 7406
قاسمی نژادعنوان کرد:

طرح ملی گندم بنیان، بنیانی برای تحول در بخش کشاورزی استان خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به شرایط مطلوب اقلیمی و بارندگی‌ها در استان اظهار کرد طرح ملی گندم بنیان، بنیانی برای تحول در بخش کشاورزی و راهکاری برای ارتقاء تولید در استان است.

طرح ملی گندم بنیان، بنیانی برای تحول در بخش کشاورزی استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، محمد قاسمی‌نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در جلسه ستاد فنی تولیدات گیاهی با محوریت طرح ملی گندم بنیان و کلزا اظهار کرد: تا کنون ۲۹۱ هزار هکتار از مزارع استان به کشت گندم اختصاص یافته که این میزان معادل ۷۷ درصد است.

وی افزود: با توجه به وضعیت مناسبی که از نظر بارندگی دراستان شاهد هستیم بهترین شرایط در خوزستان برای کشت مهیا است.

قاسمی‌نژاد در ادامه ضمن اشاره به میزان سطح زیر کشت گندم دیم در استان اظهار کرد: تا کنون ۷۳ هزار هکتار کشت گندم دیم در استان انجام شده که این میزان معادل ۴۵ درصد سطح زیر کشت است که امیدواریم شرایطی مهیا شود که بتوانیم ۹۰ درصد کشت در تاریخ توصیه شده انجام شود.

وی گفت: در رابطه با توزیع بذر گندم نیز تلاش شد امسال نسبت به سال گذشته شاهد وضعیت بهتری در این زمینه باشیم که با وجود کمبود یارانه بذر برخی از کشاورزان به سمت بذور غیر استاندارد سوق پیدا کردند که این وضعیت باعث ورود دلالان و واسطه‌ها به این عرصه شد؛ این موضوع زنگ خطری برای تولید  از نظر کمی و کیفی در استان خواهد بود  زیرا استفاده از بذور غیر استاندارد بر عملکرد و کیفیت محصول اثرات منفی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن تاکید بر استفاده بذر اصلاح و گواهی شده گفت: عوامل مختل کننده، دلالان و واسطه‌ها در این زمینه شناسایی و به مراجع ذیربط برای برخورد معرفی خواهند شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به کشت دانه روغنی کلزا در استان تصریح کرد: تا کنون ۴۸ هزار هکتار کلزای آبی در استان خوزستان کشت شده که این میزان ۸۰ درصد سهمیه مصوب استان است همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز کشت کلزای دیم انجام شده که این میزان معادل ۷۰ درصد سهمیه استان است.

قاسمی‌نژاد ضمن اشاره به کشت کلزا در بقایای برنج گفت: تا کنون ۳ هزار و ۵۴۰ کشت جای شلتوک انجام شد که نسبت به سطح زیر کشت برنج در استان این میزان معادل ۲ صدم درصد است که انتظار می‌رود با توجه به شرایط مطلوب آب در سال جاری این کشت در سطح بیشتری انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: طرح ملی گندم بنیان، بنیانی برای تحول و سوق به سمت دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی استان است.

وی خاطر نشان کرد: طرح ملی گندم بنیان راهکاری برای ارتقاء تولید  در بخش کشاورزی استان است و امیدواریم با اجرای درست این طرح بتوانیم نه تنها در تولید گندم که در محصولات دیگر نیز ارتقاء کمی و کیفی داشته باشیم.

قاسمی‌نژاد در ادامه اذعان داشت: این پروژه شامل سه پروژه به‌نژادی، مدیریت مزرعه و اجرای کشاورزی حفاظتی بنیان، انتقال دانش فنی و تکنولوژی با توجه به داده‌های هواشناسی و تغییر رفتار بهره‌برداران است که می‌توان گفت شاه بیت این طرح نیز تغییر رفتار بهره‌برداران است.

وی با بیان این مطلب که امسال ۱۸ هزار  و ۴۵۵ هکتار در ۱۲ شهرستان کشت انجام شد گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به شرایط ایده‌آل آبی بیشترین عملکرد را در این طرح شاهد باشیم.