تاریخ انتشار خبر: 5 دی 1396 | 20:28:52
کد خبر : 1760
سرپرست فرمانداری رامشیر:

طرح “تبدیل به احسن” موقوفه رامشیرعملیاتی شد.اولین سندششدانگ صادرشد.

به گزارش زاگرس نشینان ،پس ازگذشت سه ماه ازتشکیل کارگروه اجرایی طرح” تبدیل به احسن”موقوفه رامشیر،اولین سندششدانگ این شهرستان صادرشد. سیدمجیدحسینی نژاد،سرپرست فرمانداری شهرستان رامشیربااعلام این خبرافزود: این طرح که بافرمان مقام معظم رهبری درسال های گذشته کلیدخورده بودامابدلایل شکلی مسکوت مانده بودباهمت مثال زدنی نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی وپیگیری مجدانه فرماندارواعضای کارگروه اجرایی […]

به گزارش زاگرس نشینان ،پس ازگذشت سه ماه ازتشکیل کارگروه اجرایی طرح” تبدیل به احسن”موقوفه رامشیر،اولین سندششدانگ این شهرستان صادرشد.

سیدمجیدحسینی نژاد،سرپرست فرمانداری شهرستان رامشیربااعلام این خبرافزود:
این طرح که بافرمان مقام معظم رهبری درسال های گذشته کلیدخورده بودامابدلایل شکلی مسکوت مانده بودباهمت مثال زدنی نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی وپیگیری مجدانه فرماندارواعضای کارگروه اجرایی وهمراهی اداره اوقاف واردفازاجرایی شد.
درمرحله اول که بصورت آزمایشی انجام شدقریب سی پرونده تشکیل وپس ازارزیابی قیمت وتهیه نقشه ،موفق به دریافت مبایعه نامه شدند.که اولین سندپس ازطی مراحل قانونی صادرگردیدوسایرافرادباثبت نام درهیات تعیین تکلیف پیگیردریافت سندملکی خویش هستند.ازمزایای ثبت نام درهیات ،حذف هزینه های اضافی ازجمله عوارض شهرداری ودارایی و……است.

وی درادامه خاطرنشان کرد:
هم اکنون قریب پانصدپرونده دراداره اوقاف شهرستان تشکیل شده است وبزودی فازدوم این طرح عملیاتی خواهدشد.وعملن شهرستان رامشیر،مشکل املاک موقوفه راپشت سرگذاشته است ومتقاضیان دراین دوره ازفرایند”تبدیل به احسن”تاپایان شهریورماه ۹۷ فرصت دارندنسبت به ثبت نام وخریدسه دانگ سهم اوقاف اقدام نمایند.

این اقدام بزرگ وتاریخی درشهرستان رامشیرمدیون حمایت های معنوی استاندارمحترم ودلسوزی بی نظیر دکتراقبال محمدیان وهمراهی مدیران اوقاف درسطوح مختلف واستقبال مردم خوب این شهراست وقفل سرمایه گذاری وتامین وثیقه وبهره گیری ازتسهیلات بانکی راخواهدشکست.وانشالله بزودی دریک برنامه رسمی وباحضورمدیران کشوری واستانی ونماینده پرتلاش شهرستان درمجلس شورای اسلامی، ازبرخی اسنادومبایعه نامه هارونمایی خواهدشد.

بدون شک همت وهمراهی امام جمعه محترم،مسولین محترم دستگاه قضایی ،ادارات دولتی وشخص حاج آقاکلانتر ،شورای محترم شهروشهردارعزیز،کارشناسان وسرپرست محترم اداره ثبت وسایراعضاء کارگروه ،رسانه هاوشهروندان گرامی بسیارراهگشا بوده است.