تاریخ انتشار خبر: 4 مهر 1399 | 20:13:06
کد خبر : 9316
یادداشتی از حسین علیخانی:

ضرورت شکل گیری اندیشکده ای راهبردی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی عنوان:ضرورت شکل گیری اندیشکده ای راهبردی در خوزستان خوزستان در بستر زمان و بویژه چهل ساله اخیر تاثیرگذاری بینظیری در پایداری منافع ملی و سیاستگذاریهای عمومی در دولتهای مختلف داشته اما خودش با کمترین تاثیر از ظرفیتها و منابع مادی و معنوی همواره در […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی عنوان:ضرورت شکل گیری اندیشکده ای راهبردی در خوزستان

خوزستان در بستر زمان و بویژه چهل ساله اخیر تاثیرگذاری بینظیری در پایداری منافع ملی و سیاستگذاریهای عمومی در دولتهای مختلف داشته اما خودش با کمترین تاثیر از ظرفیتها و منابع مادی و معنوی همواره در تبعیض و فقر و نابراری و نامدیریتی ها گرفتار بوده در همین راستا پس از تحولات بیشمار پس از جنگ و علیرغم فشار تحریمها و برخی بیخردیها ؛ بایستی به طرح سند توسعه اشتغال؛سرمایه‏گذاری در استان که توسط وزارت کار پیشنهاد شد توجه بیشتری مبذول میگردید اما در ادامه روند سیاست ها و اقدامات اقتصادی سازگار با جغرافیای سیاسی اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی استان بایستی بطور موازی توجه میکردند تا فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی غیرتولیدی،اصلاح میشد و سیاست های مختلف اقتصادی به نتیجه میرسیدند اما این کارها نشد لذا در تحلیل دیگری؛ برای رسیدن به موفقیت در اهداف اقتصادی (اولویت اول استان)، بایستی ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سازگار با اهدافِ راهبردی به سطح مطلوبی از برخورداری های اقتصادی میرسیدند که چون اقدامی عملی یا اندیشه ای در این راستا صورت نگرفت و مورد غفلت واقع شد امروز جامعه در مسیر رشد و توسعه واقعی قرار نگرفته و اکثرا به شعار و پرداختن به ظواهر روی آورده و همچنان در گردابِ فساد دست و پا میزنند لذا؛ صرف نظر از کسری بودجه کشور و تحریم فروش نفت ؛ عمدتا بکارگیری تئوریهای اقتصادی، فارغ از ساختارهای ناهمگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کلان و بدون توجه به واقعیتهای استان راه به جایی نمیبرد لذا بایستی فضای فکری و رانتی غیرتولیدی یا ضد تولیدی و ضد مصرف تولید داخلی را که اغلب فعالیتهای اقتصادی را خنثی و یا محدود و یا به شکست کشانده را باید اصلاح و سیاست های مطلوبی را جایگزین نماییم؛ متاسفانه دولتهای مختلف همیشه با ارائه یک نسخه واحد برای استانها کوشیده اند تااندیشه ها و ارزش افزوده ای را خلق کنند اما بدلیل عدم توجه به جغرافیای سیاسی و اقتصادی بومی مناطق؛عملا انتفاعی نداشته و بحران بر بحران افزوده در تحلیل دیگری دلیل تفاوت های گسترده در سطح برخورداری های اقتصادی استانها، وجود تفاوتهای فرهنگی اجتماعی برای بسترهای توسعه میباشد. لذا طرح توسعه استان باید با سیاست های غیر اقتصادی و سیاستهای اقتصادی مجزا و برای هر کدام طرحی منطبق با نیازهای توسعه ارایه میشد که نشد و مسئولین و سیاستگذاران باید نگاه خویش را اصلاح و هر اقدامی که منجر به سرمایه گذاری واقعی و افزایش اشتغال شود را ارزشمند و مورد حمایت قرارمیدادند که ندادند و در مقابل هر سیاست و اقدامی که مانع سرمایه گذاری و تولید و افزایش بیکاری میشد یا دامنه رانتخواری پیمانکاران اقتصاد سیاسی و سیاستهای اقتصادی خاص را از ویژه خواری بهره میبرند را شناسایی و دراختیار مراجع قانونی قرار میدادند که ندادند برای بهبود چنین فضایی، نخست باید دیدگاه سیاستگذاران و تأثیرگذاران با نیازهای جامعه سازگار میشد و وجود چنین افرادی در راس هرم تصمیم گیری استان باید با انتخاب مدیران زیر مجموعه ها برهمین اساس انجام و وجود چنین مدیرانی درساختار سیاسی استان جهت گیری ها و تصمیم گیری ها بر محور رشد تولید، درآمد ، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و رفاه جامعه را شکل میگرفت که نگرفت و این امر به نوبه خود به تدوین ساز و کارهای لازم برای کاهش و یا رفع موانع تولید و اشتغال منجر میگردید که نگردید لذا.در ادامه فرایند فوق تغییر فضای غیر تولیدی موجود در جامعه، باید در بین مسئولین و تصمیم گیران بصورت یک ارزش در بین مردم و مسولان گسترش یابد و در شرایط فعلی با بهره گیری از رسانه های اجتماعی و همکاری صدا و سیما باید جهت گیری اصلی در راستای جهش تولید و اشتغال به مانند ارزش های دفاع مقدس و نظام اسلامی تلقی شود تا در ترویج سرمایه گذاری و اشتغال هم رفتارهای مدیریتی، انتخاب ها، تصمیم گیری ها و بسیاری از رفتارها و کردارهای مدیران تأثیرگذار باشد به شرطی که در انتخاب مدیران؛ نگرشهای توسعه ای صورت گرفته باشد، در غیر این صورت مدیرانی که جهت گیری ذهنی شان نسبت به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال منفی و خنثی یا ناتوانی علمی دارند قادر به ایفاء چنین نقشی نخواهند بود لذا سرمایه گذاری برای توسعه باید با فرهنگ فکری و در جهت منافع ملی در سیاستگذاریهای عمومی به جد مورد توجه قرار بگیرد تا تمرکز بر سند ملی توسعه و آمایش استان راهگشا باشد در ادامه باید سیاست ها و اقداماتی که زنجیره های تولیدی مرتبط با واحدهای بزرگ و ملی خوزستان را تکمیل میکنند مورد توجه قرارداد تا به ایجاد فرصتهای شغلی در زنجیره تولید و صنایع پایین دستی و جذب نیروهای با سواد بومی بیانجامد همچنین در مناطق خوزستان مانند مناطق عشایری و مرزی و گردشگری باید اقتصاد مرزی و خانواده ها و حوزه اقتصاد گردشگری را تقویت نمود تا بار بزرگی از دوش حاشیه نشینی هم برداشته و اعتماد و دلبستگیها افزایش یابند و همزمان رونق و جهش تولید بنفع منافع منطقه ای و ملی با آموزش برای تغییر نگاه افراد در بهره برداری اقتصادی از فرصتهای به وجود آمده عملیاتی شود همچنین بخش قابل توجهی ازخوزستان مستعد گسترش واحدهای اقتصادی کوچک در زمینه های صنعتی و صنایع تبدیلی و کشاورزی و دامپروری و در حوزه کشاورزی؛ نفت و پتروشیمی و مواد پتروشیمیایی و صنایع مختلف دیگر است لذا ساختار مدیریت استان و نحوه ارتباط آن با مدیریت طرح های ملی باید هوشمندانه و با بهره از دانش جدید در حوزه اندیشه ورزی باشد پس با وجود منابع مختلف مانند: اکثرآبهای کشور و دشتهای مستعد کشاورزی و فعالیتهای منظم کشت و صنعت ها ؛ عمده ذخایر نفت و گازکشور و حدود ۹۰ درصد نفت ایران ؛منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ۱۴ مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و یک واحد پتروشیمی درآبادان وهمچنین در تولید گندم ؛ ذرت و خرما نیز مقام نخست کشور و در زمینه تولید برنج پس از گلستان و مازندران رتبه سوم تولید کشور و ۲۰ درصد از طرحهای توسعه کشاورزی کل کشور( مورد تائید کارگروه کشور) مربوط به خوزستان است. رتبه سوم تولید میگو؛ ایجاد سدها و نیروگاههای برق آبی و تولید برق با رتبه اول در کشور و بسیاری موارد دیگر که همه ظرفیتها اگر بخوبی مدیریت میشد الان فقر و بیکاری و تبعیض و نامدیریتی برای استان خلق نشده بود لذا پیشنهاد جدی داریم که این روند را متوقف و تحولات جدی با نگاه روزرا جایگزین نماییم و همه صنایع بزرگ در استان که خالق تولید و سرانه ملی شده اند سهم خویش به استان را بر عهده بگیرند. البته حداقل کار ممکن اینست که سیاست پژوهی و راهبردنگاری با ایجاد اندیشکده ای راهبردی با ایجاد کارگروههای ویژه ؛ حداقل در هفت حوزه (اولویتهای خاص) در گام نخست مد نظر قرار گیرد تا عملکردها و فعالیتهای موجود با اقدامات فکری اندیشه ورزان خوزستانی در سطح استانی و ملی ظهوری ارزشمند داشته باشد لذا با توجه به مسائل و بحرانهایی که حل نسبی آنها میتواند راهگشا و بستری برای توسعه و جلوگیری از حیف و میل منابع اقتصادی را بهمراه داشته باشد بایستی اندیشکده ای غیردولتی ایجاد و گروه های حل مساله را فعال نماییم لذا پیشنهاد نگارنده اینست که اعضای هیات علمی و نخبگانی که در اینراستا از سابقه ارزشمندی برخوردارند اعلام نظر کنند تا این طرح را به نتیجه برسانیم هر چند طی هفته اخیر با برخی اساتید و پیشکسوتان عرصه ها ی علمی ؛دانشگاهی ؛صنعتی وسیاسی و اقتصادی تماس و برخی نیز نظرات خویش را بیان نمودند اما بهترین راهکار در راه اندازی این طرح ؛ بهره بردن از دانش آنان و معاونت‌های پژوهشی، منابع انسانی اندیشه ورز، تحلیلگران کارآمد و حوزه های راهبردی در بخشهای مختلف است که با توجه به ظرفیتها اقدامات مناسبی در خصوص راه اندازی اندیشکده‌ برخواهیم داشت تا خرد جمعی در گروه‌های تخصصی جاری و مسائل و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی بعنوان اساس کار با رویکردهای حل المسائلی مورد توجه قرار گیرد .مثلا :در بخش تخصصی آب،کشاورزی. صنعت .اقتصاد خانواده و مرزنشینان. گردشگری و مهمترین مسایل محوری دیگر در استان را شناسایی و بعنوان اولویتهای نخست؛‌ توسط تاثیرگذاران مورد توجه قراردهیم و البته باحمایت مطلوب؛ مجموعه مباحث این اندیشکده در دستگاه‌های اجرایی ورود و برای شفافیت در روند توسعه به مردم و مسولان نیز اطلاع رسانی شود تا نتیجه کاربردی و عملیاتی این اندیشه ورزی تداوم یابد همچنین همراهی بسیج اساتید دانشگاهها و پیشکسوتان اندیشه ورز و جوانان نخبه و خوش فکر را برای ایفای نقش حداکثری دعوت میکنیم تا با توجه به تجربه و تخصص در ایجاد کانون‌های تخصصی در قالب زیرگروههای تخصصی با شکل گیری دپارتمانهای مختلف در خلق ایده به پدیده در اندیشکده راهبردی فوق حل برخی مسایل در خوزستان در سطح استانی و ملی ظهور و بروز یابد اکثر موارد یاد شده با توجه به زیرساخت‌های موجود راه اندازی خواهد شد در این اندیشکده‌ سعی خواهد شد پس از شکل گیری و تعیین هیات مرکزی؛ مسائل و دیدگاه ‌های دستگاه‌های اجرایی بعنوان اساس کار با رویکردهای حل المسائلی مورد توجه قرار گیرد این اندیشکده میتواند همکار خوب اندیشکده های فعال کشور و مجلس شورای اسلامی و همچنین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکلات باشد البته برای تسریع در فرایند ایجاد؛ بایستی معاونت انتخاب شده آموزش در حوزه اندیشکده‌ با برگزاری دوره های کوتاه مدت یا کپسولی بصورت پایلوت؛ بعضی از موضوعات و مسائل استانی مهم را در دستور کار قرار داده ؛معرفی و اقدامات لازم را انجام دهد. حتا میتوانیم به‌عنوان مرکز مشاوره تیم‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تلاش نماییم پیشنهاد نگارنده ؛ آموزش توانمندسازی در حوزه سیاستگذاری عمومی و تامین معیشت مردم برای جلوگیری از طغیانهای اجتماعی و حذف مفسدان رانتخوار مسول است و پیشنهاد میشود دولت بجای دسته بندی مردم در گروههای مختلف یارانه بگیر که تا کنون هم به برخی از جا افتادگان جفا کرده اند ؛ با ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال پایدار در استان روح و جان مردم را به آرامش رسانده و یارانه را فقط به همان ۳% مولتی میلیاردرها ندهند که آنهم با ساده ترین راه قابل شناسایی هستند بالاخره بی پولی دولت و نظام نشان میدهد که در این شرایط باید فقط بفکر ملت بود.