تاریخ انتشار خبر: 25 تیر 1400 | 18:14:12
کد خبر : 10458
یادداشتی از بیژن ایروانی:

صدر، در صدر بود.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛بیژن ایروانی فعال فرهنگی -اجتماعی  به مناسب درگذشت حمیدرضاصدر مفسر و روایتگر فوتبال دنیا در یادداشتی باعنوان:صدر، در صدر بود. اهالی فوتبال به خوبی می‌شناسندش. اقتصاد و شهرسازی خوانده بود. اما به زعم من جامعه‌شناسی بود نکته‌سنج و ریزبین، به ویژه در حوزه‌ی جامعه‌شناسی فوتبال. بسیاری نمی‌دانستند که تحلیلگر و منتقد […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛بیژن ایروانی فعال فرهنگی -اجتماعی  به مناسب درگذشت حمیدرضاصدر مفسر و روایتگر فوتبال دنیا در یادداشتی باعنوان:صدر، در صدر بود.

اهالی فوتبال به خوبی می‌شناسندش. اقتصاد و شهرسازی خوانده بود. اما به زعم من جامعه‌شناسی بود نکته‌سنج و ریزبین، به ویژه در حوزه‌ی جامعه‌شناسی فوتبال.
بسیاری نمی‌دانستند که تحلیلگر و منتقد سینما هم هست. از نویسندگان ثابت مجله‌ی فیلم بود. فوتبال را چنان جذاب و شیرین و روان روایت می‌کرد که هنگام نیوشیدنش گویی در حال سر کشیدن یک لیوان شربت خاکشیر در تیرماه اهواز هستی. این فوتبال لعنتی را چنان پرشور و نمکین و نافذ روایت می‌کرد که چاره‌ای جز دوست داشتن فوتبال نداشتی!!
نگاهش به فوتبال بسیار لطیف و ظریف بود. فوتبال را عین زندگی می‌دانست و زندگی را عین فوتبال؛ و در این زندگی جز زیبایی هیچ نمی‌دید. در مسیر روایت‌گری‌ش وادارت می‌کرد که زندگی و فوتبال را توأمان دوست بداری و پر از شوق و‌ امید به زندگی شوی. او‌ شکست را هم شیرین و با چاشنی امید روایت می‌کرد!
حمیدرضا صدر انسانی بود با جهان بینی گسترده که از پشت پنجره‌های فراوان به دنیا می‌نگریست.
صدر، در صدر مفسران فوتبال ایران بود.
همیشه دلتنگ‌ش خواهم بود.
خدایش بیامرزاد و رحمت کناد…

اهواز
صبحگاه ۲۵ام تیرماه ۱۴۰۰