تاریخ انتشار خبر: 15 خرداد 1396 | 15:15:36
کد خبر : 76

خبرنگاران بدنبال ضمانت در راهروی دادگاه ها

شکایت مدیران از مطبوعات: خبرنگاران بدنبال ضمانت در راهروی دادگاه ها سید حمید حسینی: –  مدیر اجرایی بنیاد زاگرس نشینان هشت سال طول کشید تا دولت احمدی نژاد بر همگان ثابت شد، اقتصاد به شدت به قهقرا رفت و به استناد بسیاری وضعیت جهانی ما دچار مشکلات و معضلات گردید. اما آنچه بیش از همه […]

شکایت مدیران از مطبوعات: خبرنگاران بدنبال ضمانت در راهروی دادگاه ها

سید حمید حسینی: –  مدیر اجرایی بنیاد زاگرس نشینان

هشت سال طول کشید تا دولت احمدی نژاد بر همگان ثابت شد، اقتصاد به شدت به قهقرا رفت و به استناد بسیاری وضعیت جهانی ما دچار مشکلات و معضلات گردید.

اما آنچه بیش از همه مورد توجه بود وضعیت مطبوعات بود که مدیران برای اظهارات مطبوعات و مقالات و تحلیل های آنان اضطرابی نداشتند، زیرا در کنه به آن معتقد نبودند و اگر مطبوعات زیادتر از حد معترض شده و یا روشنگری می کردند شکایت از آنان در الویت بود.

با آمدن دولت روحانی، و متعاقبا انتصاب دکتر شریعتی به عنوان استاندار خوزستان، نوید آنکه بهار مطبوعات فرا رسیده خود بحثی جداگانه است.

دکتر غلامرضا شریعتی از جمله مسئولین خوزستانی بود که به این مسئله ایمان داشت، به اینکه مطبوعات چراغ روشنایی جامعه می باشند.

اما مطبوعات، اگر قرار بر این باشد که اگر به هر مدیری پرداخته شود و یا از او نقد شود، آنگاه آن مدیر دولتی شکایت کند، دیگر امیدی به اینکه شعار بدهیم مطبوعات چراغ جامعه هستند، جز شعاری بی ارزش چیزی نیست.

و کافی است به پرونده های شکایت های مدیران خوزستان جناب دکتر شریعنی نیم نگاهی بیفکند تا ببیند همان گروهی که در سخت ترین زمان پشت و پناه دولت تدبیر و امید بودند، امروزه در راهروهای دادگاه ها بدنبال ضمانت نامه ای هستند که بازداشت نشوند. چرا که مدیران دولت تدبیر و امید از آنان شکایت کرده اند. و البته امیدوارم این مدیران بازداشت روزنامه نگاران را به گردن دیگران نیاندازند.

و آیا استاندار محترم مایل است رکن چهارم دموکراسی، از او فاصله بگیرند؟ گرد او نیایند، یا اینکه نه از رکن چهارم دموکراسی خواهان تایید محض هستند نه انتقاد و تحلیل؟

آیا مدیران دولت تدبیر و امید، جامعه مطبوعاتی را فقط برای نشر نکات تبلغی خود می خواهند؟ و آیا ما به عنوان رکن چهارم دموکراسی حق انتقاد و ایراد از مدیران را نداریم؟

امیدوارم دکتر غلامرضا شریعتی استاندار محترم خوزستان، صراحتا به این سوال جواب دهد، لااقل حکایت ما به عنوان مطبوعات خوزستان روشن می شود که چه باید کرد؟

برای نمونه ما در جریان انتخابات شورای شهر اهواز، که صراحتا فرماندار محترم اهواز در سیمای خوزستان از مغایرت در آرا سخن ها گفت، آیا می توانیم نقد و تحلیل و دفاع از آرای مردم داشته باشیم؟ یا نه حق اظهار نظر مغایر با عملکرد دولت عالیه را نداریم؟ چرا که خود فرماندار از تخلفات سخن گفت، حال دگرگون شده، پیچیده شده، آرای مردم چه شده؟ جناب استاندار محترم خوزستان، اگر زبان مطبوعات را ببرید، نمی توانید من بعد از دولت تدبیر و امید و آرمان های آزدی اسلامی سخن گفت.

باز هم از استاندار محترم خوزستان دکتر شریعتی خواهانم به وضعیت بغرنج شکایت های مسئولین دولت تدبیر و امید نسبت به جامعه خبری استان نظری مساعد بکند تا وضعیت آینده را بر همگان روشن نماید.