تاریخ انتشار خبر: 13 آذر 1396 | 19:26:18
کد خبر : 1588

شورای مسجدسلیمان شهردار را به دور از فشارها انتخاب کنند

مسجد سلیمان در روزهای سردرگمی خود بسر به می برد و گویا شورای شهر و مسئولین استان به فکر انتخاب شهرداری منتخب شورا و مردم و مستقل از فشارهای بیرونی و داخلی نیستند. مسجد سلیمان به خود وا نهاده شده است، از همن روزی که اولین منتخب شهرداری با رای کامل تایید نشد، تلاشی هم […]

مسجد سلیمان در روزهای سردرگمی خود بسر به می برد و گویا شورای شهر و مسئولین استان به فکر انتخاب شهرداری منتخب شورا و مردم و مستقل از فشارهای بیرونی و داخلی نیستند.

مسجد سلیمان به خود وا نهاده شده است، از همن روزی که اولین منتخب شهرداری با رای کامل تایید نشد، تلاشی هم برای تاییدش نشد، و حالا  بعدی به سرنوشتی بدتر تبدیل شده است.

وقتی پای تحمیل و عناصر پشت پرده پیش می آید، گویا نمی توان نظری مستقل ارائه نمود. چرا که گزینه واقعی که جدای از عناصر قدرت آمده هر چند رای کمتری دارد اما استقلال بیشتری در خود می بیند. اینچنین است که شهرداری مسجد سلیمان درگیر بحث های پشت پرده شده است.

دو گزینه ظاهرا در انتخاب از سایرین بیشترند، امید است شورا به گزینه ای که حاصل اراده خود است رای دهد. به گزینه ای که سابقه ی شهرداری و مسئولیت در شهرداری را تجربه کرده است و از آنسوی مستقل نیز است.

بیش از این امیدها باید از عناصر پشت پرده استدعا کرد بازی مسجد سلیمان را به نمایندگانش وا نهند. شهر را به مردمانش، و شهرداری را به شخصی کاردان و مجرب، که در طول ماه های کم مانده به سال نو، بتواند جریان از هم پاشیده شهرداری و شهر مسجدسلیمان را  سر و سامان دهد.

شورا باید تصمیم بگیرد، آنچه در آینده اتفاق می افتد مسئولیتش به عهده آنان است. آنچه بعدها به عنوان اظهارنظر از عملکرد شورا داده می شود از سوی مردم است نه کسانی که امروز به آنان فشار وارد می کنند.

و شورا بداند، آنان مورد تایید و انتخاب مردم هستند که بالاترین پشتیبانی هاست، به رای مردم و پشتگرمی مردم اتکا کنند. انتخاب شهردار مسجدسلیمان مهمترین خواسته مردم و مهمترین کاری است که در طول یک دوره اتفاق می افتد. اگر شهرداری بی تجربه را گزینش کنند هرگز مردم بر آنان این اهمال را نخواهند بخشید.

 

سید حمید حسینی – دبیر بنیاد زاگرس نشینان