تاریخ انتشار خبر: 21 آبان 1396 | 19:34:20
کد خبر : 1509
یاداشتی از علی اصغر دهپور:

شورای امنیت عروسک خیمه شب بازی

دنیای پرشده از تناقض و فریب. پرشده از مکاربازی هایی که دیگر خود روباه صفت های روسیاه نیز باور به حرفهای خودشان ندارند. در نشست و تصمیم گیری های آنان تنها چیزی که مشاهده نمی شود نتیجه برای تامین امنیت دنیاست، که اگر غیر از آن بود، چرا دستاورد آنان، این همه ناامنی در دنیاست؟ […]

دنیای پرشده از تناقض و فریب. پرشده از مکاربازی هایی که دیگر خود روباه صفت های روسیاه نیز باور به حرفهای خودشان ندارند. در نشست و تصمیم گیری های آنان تنها چیزی که مشاهده نمی شود نتیجه برای تامین امنیت دنیاست، که اگر غیر از آن بود، چرا دستاورد آنان، این همه ناامنی در دنیاست؟
این منطق حاکمان شورای امنیت است که ادعا دارندهر چه ما می گوییم درست است و هر جا برخلاف منافع ما باشد ضدامنیت دنیاست.
در خاورمیانه گروههایی با شدیدترین افکار سلفی و تروریستی و تکفیری از کشورهای مختلف در یک کشور جمع می شوند و برعلیه مردم و دولت آن کشورها فجیع ترین جنایات را مرتکب می شوند، از دید آنان معارضین حکومتی لقب میگیرد، اما در کشوری مثل لبنان که بارها و بارها هدف حملات اسراییل قرار می گیرد، جنبشی مردمی بنام حزب الله که به هیچ جا تعرضی نکرده و فقط کارش صرف دفاع از خاک و مردم خودش است، می شود تروریست. عربستان بدون هیچ گونه بهانه و مجوز سازمان ملل ،حمله ای وحشیانه به تمام مناطق مسکونی و مردم و کودکان یمن را ماههاست انجام میدهد بطوریکه به اذعان کمیته های حقوق بشر بدترین قحطی و فجایع قرن در حال انجام است با بمبارانهای مداوم، می شود مسئول یکی از کمیته های حقوق بشر سازمان ملل، ولی یک موشک شلیک شده از یمن به عربستان در پاسخ به هزاران بمب آنان می شود تجاوزگر و جنگ افروز.کوچکترین موارد بازداشتی و حبس جرائم اجتماعی در کشورهای دیگر می شود نقض حقوق شهروندی ، ولی گروگان گیری مسالمت آمیز! یک نخست وزیر دولت قانونی که دارای مصونیت سیاسی، امنیتی،و قانونی ست در کشور دیگر ، از دیدآنان می شود مسائل خصوصی بین خودشان.
براستی شاهزاده کم تجربه ای با افکار سلفی و تکفیری که در حال تنش آفرینی ست در عربستان، با این شورای امنیت مترسک ،و این نگاه نازیستی گاو چرانیش، خاورمیانه را به کجا می برد؟
آیا شاهزاده کاغذی و این اربابان دست کش سفیدش و این شورای ناامن سازمان ملل تاب چشیدن مزه جنگ را دارند؟
خاورمیانه را شاید آنان ناامن کنند ولی مطمئنن تصمیم گیرنده نتیجه نهایی آن نخواهند بود.