تاریخ انتشار خبر: 12 شهریور 1397 | 19:22:26
کد خبر : 3347
حقیقی پور مدیرعامل آب وفاضلاب شهری استان:

شهرک خیبرمسجدسلیمان اصلامشترک شرکت آب وفاضلاب نبوده است.

به گزارش زاگرس نشینان طی خبری ازسوی ادره کل بهداشت استان آب شرب راعامل هپاتیت آدرشهرستان مسجدسلیمان اعلام نمودند؛ دکترصادق حقیقی پورمدیرعامل آب وفاضلاب شهری استان در واکنش به این خبربه خبرنگارماگفت:شهرک خیبرکه دچاراین بحران گردید،اصلامشترک آب وفاضلاب نبوده ویک انشعاب غیرمجازازاشتراک ارتش گرفته بودند.که بعدازتقاضای شبکه بهداشت،یک خط لوله مستقل برای این منطقه درنظرگرفته […]

به گزارش زاگرس نشینان طی خبری ازسوی ادره کل بهداشت استان آب شرب راعامل هپاتیت آدرشهرستان مسجدسلیمان اعلام نمودند؛ دکترصادق حقیقی پورمدیرعامل آب وفاضلاب شهری استان در واکنش به این خبربه خبرنگارماگفت:شهرک خیبرکه دچاراین بحران گردید،اصلامشترک آب وفاضلاب نبوده ویک انشعاب غیرمجازازاشتراک ارتش گرفته بودند.که بعدازتقاضای شبکه بهداشت،یک خط لوله مستقل برای این منطقه درنظرگرفته شد.که هنوزاین منطقه مشترک آبفای شهری نیست.

ایشان درادامه به منطقه مسکونی شهرک خیبرپرداختندوافزودند:شهرک خیبر تقریبا ۱۰ ساختمان مسکونی با جمعیت حدود ۱۲۰ خانوار که مالکیت آن مربوط به ارتش است که تعدادی جنگ زده با وضع مالی نامساعد در آنجا ساکن هستند و چون حق مالکیت آن ها بر منازل اثبات نشده امکان واگذاری انشعاب را ندارند و به صورت غیرمجاز برداشت آب را انجام می دادند.
بعد از تقاضای فرماندار و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مردادماه شبکه آب برای منطقه انجام شد.

حقیقی پوردرپایان گفتند:علی رغم اینکه مسئولیتی آب وفاضلاب خوزستان در این موضوع ندارد ولی جهت سلامت و بهداشت عمومی دستور رسیدگی و در صورت وجود مشکل رفع مشکل این مناطق صادر شده است.