وی با بیان این که ورزش یکی از بهترین راه های ایجاد نشاط و امید در جامعه است، گفت: امروز اولین جلسه رسمی ما با مجموعه شهرداران استان است. تفاهم نامه ترویج و توسعه ورزش همگانی خوزستان نیز منعقد شد که این تفاهم نامه، آغاز فصل تازه ای در زمینه ورزش های همگانی در شهرستان های مختلف استان، به ویژه در حوزه زیر ساخت های ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان افزود: کارهای خوبی در حوزه عمرانی در ورزش همگانی خوزستان شروع شده است؛ از سال گذشته، تعداد زیادی وسایل ورزشی را بین شهرداری های خوزستان برای تجهیز جاده های سلامت توزیع کردیم. ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی نیز در استان پیش بینی شده است که اعتبارات آن تخصیص پیدا کرده است و کار اکنون در مرحله فراخوان جذب پیمانکار قرار دارد. همچنین جا دارد از نگاه ویژه آقای حاجتی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ورزش تشکر کنم.

حیدری با بیان این که توزیع تجهیزات ورزشی بین مدارس استان به ویژه مدارس مناطق کم برخوردار نیز در دستور کار قرار گرفت، گفت: کارهای خوبی نیز در زمینه فضاهای ورزشی روباز آغاز شده است که امسال رنگ و بوی جدی تری خواهد گرفت.

او اضافه کرد:  انتظار داریم حمایت های شهرداران در بخش زیر ساخت های ورزش های همگانی استان، آهنگ و سرعت بیشتری به خود بگیرد تا با مشارکت شهرداران بتوانیم رویدادهای ورزشی خوبی را در شهرستان تعریف کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان با بیان این که اساس ورزش همگانی، شهرداری ها هستند، افزود: اگر شهرداری ها به ورزش کمک نکنند، مطمئنا نمی توانیم در توسعه ورزش همگانی که نبض جامعه است، موفق باشیم.