تاریخ انتشار خبر: 18 شهریور 1397 | 08:32:03
کد خبر : 3403
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

شهرداری به مدیران توانا و درآمد زا نیازمند است. شهرداری را از دست تعصبات خشک رها کنید

زاگرس نشینان – شورای پنجم تنها شورایی است که به صورت حزبی بسته شده است. از قضا شهردار نیز بر همین اساس تعیین شده است. آنچه در سال اول اتفاق افتاد تراژدی بود برای شهرداری و شهر اهواز. فلسفی و کتانباف هر دو مقصر اصلی این واقعه هستند. ریاست شورا، محمد جعفر فلسفی، از جنس […]

زاگرس نشینان – شورای پنجم تنها شورایی است که به صورت حزبی بسته شده است. از قضا شهردار نیز بر همین اساس تعیین شده است. آنچه در سال اول اتفاق افتاد تراژدی بود برای شهرداری و شهر اهواز. فلسفی و کتانباف هر دو مقصر اصلی این واقعه هستند.
ریاست شورا، محمد جعفر فلسفی، از جنس یکی از احزاب اصولگرا، ریاست شورا را به دست گرفت. شعار او از همان اول مدیر غیر بومی بود، اما ناگهان قرعه ی کار به هم تلق او منصور کتانباف، مدیر بازرسی دوره ی شهرداری قالیباف رسید که در سلک اصولگرایان افتاد.
کتانباف دوره قبل که شورای سوم توسط دولت احمدی نژاد منحل شده بود به دست وی رسید و نمی توان گفت کارنامه بدی داشت اما اینکه مدیران کارکشته آن زمان خود درآمد زا بودند را نیز نمی توان پنهان کرد.
اما این دوره، با آمدن جریانی با نام اصولگرایی لیکن با تعصبات خشک و تحقیر آمیز فلسفی کار به تغییرات عمده ای در کادر مدیریتی شهرداری افتاد تغییراتی که امروزه پس از یکسال اجبار بر کنار زدن فلسفی شد لیکن بدتر نیز می شود تا جایی که کتانباف نیز باید در این میانه کنار نهاده شود.
شهرداری وضعیتی بغرنج به خود گرفته است. درآمد آنچنان پایین آمده که شهردار سنتی و اصولگرای منتخب فلسفی به سنتی ترین کار یعنی حقوق پرسنل دست زده و با کم کردن آن نارضایتی موجود را در زیر پوست شهرداری برای خود خرید.
دقیقا زمانه ای که دولت روحانی و جمهوری اسلامی در هماوردی سخت با جهانخواران امپریالیستی به مصاف تحریم ها رفته، و تورم موجود آنچنان بالا رفته که خط فقر به ۵ میلیون تومان رسیده است، در شهردار اهواز نه تنها هنوز توان پرداخت درصد تعیین شده از سوی دولت اجرا نشده بلکه حقوق پرسنل فرودست ناگهان پایین آمده است.
دو نتیجه از این می توان گرفت:
اول آیا فلسفی و کتانباف کاری هماهنگ برای ایجاد نارضایتی و تحقیر دولت روحانی در پیش گرفته اند؟
دوم: آیا شهرداری به آنچنان مشکلاتی از نظر درآمدی برخورد کرده است که توان پرداخت حقوق ها نیست؟
مسلم آن است، که تحزب گرایی خصلتی کشوری است که در جان بعضی از شهرستانی ها نیز افتاده است. به صورتی که آنان توان رهایی از آن را ندارند. نمونه اش همین تحمیل کتانباف به شهرداری اهواز از سوی فلسفی است که خود به دنبال شهرداری غیر بومی بود.
بعید نیست، این نمونه جریان سازی ها در راستای تخریب جدید علیه دولت روحانی باشد. اما اگر هم اینچنین نباشد، ناتوانی شهردار خود به خود اینچنین نارضایتی هایی را ترغیب می کند.
حال که جریان جمنا، به نتیجه ای بهتر رسیدند و سنواتی را که هم معقول تر و هم ملایم تر است را به عنوان هیات رئیسه شورا انتخاب کرده اند امید است که با ورود شورا به جریان شهرداری و برخورد با چنین تحقیر هایی که پرسنل و حتی پیمانکاران را عذاب می دهد جلوگیری کند.
مدیرانی که منتصب هستند را شناسایی کنند، مدیرانی که مورد غضب فلسفی قرار گرفتند را برگردانند، خود به خود وضعیت درآمد شهرداری درست می شود. باور کنیم که درآمد زایی یک علم است، یک هنر است.
شورا کافی است به مدیرانی که توسط تنگ نظران کنار نهاده شده اند نگاهی خالصانه و دلسوزانه بیندازد. خواهند دید آنان چه اندازه موفقتر از شهردار فعلی هستند.
امید است هر چه زودتر سنواتی بدون در نظر گرفتن خطوط حزبی و با در نظر گرفتن وضعیت بومی شهر اهواز، از بند تحزب آزاد شده و به شهر نگاهی تازه بیندازد.