تاریخ انتشار خبر: 10 آبان 1400 | 20:49:58
کد خبر : 11218
یادداشتی از سیدحمیدحسینی:

شهرداری اهواز به جراحی بزرگ نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمیدحسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:شهرداری اهواز به جراحی بزرگ نیاز دارد. بعد از گذشت ۲۲ سال از عمر شورای شهر در کشور؛اهواز همواره آبستن حواشی گوناگونی بود. در ادوار اخیر اصولگرایان حاکم بر مدیریت شهری اهواز شدند.تا جاییکه از سیزده کرسی شورای شهردوره ششم، یازده کرسی را تصاحب نمودند؛شعار آنها […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمیدحسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:شهرداری اهواز به جراحی بزرگ نیاز دارد.

بعد از گذشت ۲۲ سال از عمر شورای شهر در کشور؛اهواز همواره آبستن حواشی گوناگونی بود.

در ادوار اخیر اصولگرایان حاکم بر مدیریت شهری اهواز شدند.تا جاییکه از سیزده کرسی شورای شهردوره ششم، یازده کرسی را تصاحب نمودند؛شعار آنها انقلابی است اما اثری از آن در شهر هویدا نگردید.

حال فارغ از اتفاقات انتخابات شوراها و…در افتادن با مافیاهای رخنه کرده در مدیریت شهری اهواز نیازمند جسارت و شهامت و حذف قلدرمآب هاست، شبکه ی پیمانکاران و رانت خواران باید به پایان خود نزدیک شوند.

صندلی های مدیریت در شهرداری اهواز سالها معامله گردید،آدم های کوتاه قامت در غروب مدیریت شهری اهواز سایه های بلندی پیدا کرده اند. فقط تابش خورشید نظارت و شجاعت می تواند این تاریک سرا را روشن کند.

استخدامی های سفارشی سالهاست کمر شهر را خمیده است.بودجه شهر صرف نیروهایی می گردد که سال‌ها وجود خارجی در شهرداری اهواز ندارند.

رضا امینی شهردار تازه از راه رسیده اهواز از بدهی ۶۰۰میلیاردی شهرداری خبرداد. وی از ناتوانی شهرداران سابق سخن به میان آورد و همچنین از سرقت هایی که در مناطق و مرکز صورت گرفته است گفت.

ایشان نگفت:مشکل کجاست؟!و چرا اتفاقات رخ می دهد.اما ما می گوییم اگر همانند گذشته جلوی سهم خواهی شوراییان گرفته نشود سرنوشت شما بمراتب بدتر از آنها خواهد بود.

واقعا اهواز به یک روستای بزرگ و بی در وپیکر تبدیل شده است. شهر نیاز به پوست اندازی دارد‌؛رسانه ها همراهی کنند تا نقطه های تاریک روشن شود.