تاریخ انتشار خبر: 13 اسفند 1396 | 17:43:48
کد خبر : 2215
قائم مقام منابع طبیعی استان:

شش میلیون وچهارصدهزارهکتارمساحت استان حدودیک میلیون هکتارآن راسطح جنگل ها دربرمی گیرد.

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان درگفتگوباخبرنگارزاگرس نشینان با بیان اینکه استان خوزستان با داشتن جنگل، کوه، دامنه، مرتع و بیابان شرایط منحصر به فردی دارد، عنوان می کند: از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت استان حدود یک میلیون هکتار آن را سطح جنگل‌ها در بر می گیرد، ۲ و […]

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان درگفتگوباخبرنگارزاگرس نشینان با بیان اینکه استان خوزستان با داشتن جنگل، کوه، دامنه، مرتع و بیابان شرایط منحصر به فردی دارد، عنوان می کند: از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت استان حدود یک میلیون هکتار آن را سطح جنگل‌ها در بر می گیرد، ۲ و نیم میلیون سطح مراتع و یک میلیون و ۲۷۵ هزار هکتار آن هم سطح بیابان های ما هستند.
به گزارش زاگرس نشینان احمد رئیس زاده ادامه داد: در سطح بیابان ها، ۳۵۰ هزار هکتار مساحت تپه های ماسه ای روان است که بیش از ۵۰ سال اداره کل منابع طبیعی در حال بیابان زدایی می باشد و ۳۵۰ هزار هکتار هم کانون‌های ریزگرد ها در سطح استان را تشکیل می دهند.
او تشکیل کانون های ریزگرد را متاثر از عوامل مختلفی چون تغییر اقلیم، خشکسالی ها، عوامل انسانی و مدیریتی می خواند و تصریح می کرد اراضی این کانون ترکیبی از مراتعی هستند که پوشش گیاهی آنها از بین رفته، بستر تالاب ها، هورها و برکه هایی که آب آن ها خشک شده و اراضی زراعی دیم کم بازده، که در اثر خشکسالی تبدیل به کانون ریزگرد شده‌اند، و ما در چند سال اخیر اثرات آن را به وضوح مشاهده می کنیم.
این مقام مسئول اقداماتی را که می توان در این مورد انجام داد؛ دو بخش تقسیم می کند و می گوید: یک بخش تعیین استراتژی ومدیریت برای ایجاد روشی جهت مقابله با این تغییر اقلیم است و بحث دیگر عوامل انسانی و مدیریتی است، که در طرح های عمرانی و عمومی نیز، باید شرایط زیست محیطی را رعایت کنیم.
رئیس زاده با تاکید بر اینکه در اجرای طرح‌ها نیاز است مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی را مد نظر قرار داد؛ اظهار می کند: در این مورد باید طرح ها به شکلی اجرا شود که حداقل خسارت ممکن به منابع ملی وارد آید، از سوی دیگر نکته اصلی در این مورد، در بحث انسانی و اقلیمی، خشکسالی و کمبود آب است، بنابراین پیش نیاز رفع این معضلات تامین آب، حقابه تالاب ها و هور ها و مرطوب سازی اراضی که بستگی به شکل عرصه دارد، است.
وی می افزاید: نهال کاری، مالچ پاشی و عملیات شورورزی، بوته کاری، باد شکن های غیر زنده و بادشکن های اطراف مزارع، درختکاری حاشیه جاده های فرعی و درختکاری حاشیه کانال ها نیز شیوه هایی هستند که می‌توانند به کاهش ریزگردها کمک کنند.
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان در پاسخ به اینکه انجام هر یک از این روش ها به چه عواملی بستگی دارد؛ می گوید: روش هایی که برای مهار و مقابله با بیابان زدایی است به عرصه، بافت خاکی، شیب زمین، ای.سی خاک و نحوه تامین آب بستگی دارد، به طور مثال نهال کاری بستگی به شرایط خاک، گونه های متفاوت قابل رشد دارد و به این شکل نیست که فقط یک گونه یا دو گونه را پرورش داد.