تاریخ انتشار خبر: 24 فروردین 1398 | 19:53:11
کد خبر : 4910
یادداشتی از مهردادپرویزی:

سیل پدیده ای طبیعی در خوزستان، مدیریت ناصحیح سیل را بد نام نموده!

زاگرس نشینان؛سیلی که در خوزستان با آن مواجه بودیم پديده اي طبيعي است كه ساکنین خوزستان آنرا به عنوان يك واقعه اجتناب ناپذير پذيرفته اند. سیل دسته اي از حوادث طبيعي است كه ما برآنها برچسب (بلاياي طبيعي) زده ایم ولی همواره و به خودي خود جز بلاهای طبیعی نیستند و آنچه سیل را بلا […]

زاگرس نشینان؛سیلی که در خوزستان با آن مواجه بودیم پديده اي طبيعي است كه ساکنین خوزستان آنرا به عنوان يك واقعه اجتناب ناپذير پذيرفته اند. سیل دسته اي از حوادث طبيعي است كه ما برآنها برچسب (بلاياي طبيعي) زده ایم ولی همواره و به خودي خود جز بلاهای طبیعی نیستند و آنچه سیل را بلا گردانيده ساخت و ساز های غیر کارشناسی و اختراعي ماست.

بدنام كردن سيل مارا از مسئوليت معاف نمي كند. كدام تاریخدان است كه نداند تمدن مصر باستان تا چه حد رونق و ابهت خودرا مديون طغيانهاي پربركت سيل بوده است

پس برماست كه با بكارگيري اصول علمي وعملي ابنيه واماكن مسكوني واراضي ، جان خودرا برابر سيل وزيانهاي آن مصون داشته يا به حداقل برسانيم.

باتوجه به اينكه رويداد سيل در استان خوزستان و دیگر استانها خودناشي از عوامل متعدد طبيعي وغيرطبيعي است و مي توان با اعمال اقدامات مديريتي صحیح احتمال بروز سيلاب وبه خصوص خسارات ناشی آنرا كاهش داد.

مديريت مهار سيلاب باكاهش خسارات سيل كوششي است همه جانبه ومتشكل از برنامه ها واقداماتي براي كاهش اثر سيلاب برشرايط اجتماعي واقتصادي كه در سكونتگاه به خصوص درسيلاب دشت ها بنا نهاده شده اندمتاسفانه تاچندي پيش موضوع سيل ومديريت كاهش خساراتهای ناشی آن چندان، و یا به جرات میتوان گفت هیچ گاه مورد مطالعه جدي قرار نگرفته و نخواهد گرفت وتنها زماني كه سيلابي جاري ميشود واحساسات وعواطف بشري را مي آزارد توجه مسئولين ومتخصصين امور را به خودجلب مي نمود

قابل ذکر است كه پديده سيل عليرغم همه پيچيدگي ها و خشونت هایش قابل بررسي وشناخت بوده ومي توان براي مهار وكاهش خسارات آن وحتي بهره برداري اقتصادي و درآمد زایی از سيلاب راه حل هاي مناسب را جستجو كرد دربسياري موارد عوامل شناخته شده وبه نظر كم اهميت ناشي از توجه نكردن به پاره اي ازمسايل ساده وآسان همچون عدم لایروبی رودهای استان و ساخت و ساز های غیر اصولی و خشکاندن هور و تالاب شادگان سبب بروز وتشديد سيلاب ميگردد لذا نياز به يك برنامه ريزي جدي براي مديريت كاهش خسارات سيل در سطح استان ضرورت مي يابد.