تاریخ انتشار خبر: 10 اسفند 1402 | 22:20:56
کد خبر : 15477
یادداشتی از سیدحمیدحسینی:

سیدشکر خدا موسوی تنها گزینه ی مطرح در بین نمایندگان اهوازی است که می تواند جایگاه بهارستان را بدون دغدغه و با رضایت و شادی بیشترین مردم فتح کند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمید حسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:سیدشکرخدا موسوی تنها گزینه ی مطرح در بین نمایندگان اهوازی است که می تواند جایگاه بهارستان را بدون دغدغه و با رضایت و شادی بیشترین مردم فتح کند موسوی، با تجربه ای ۴ ساله، پیش از این دوره و صداقت و سلامت روح و روان، […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمید حسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:سیدشکرخدا موسوی تنها گزینه ی مطرح در بین نمایندگان اهوازی است که می تواند جایگاه بهارستان را بدون دغدغه و با رضایت و شادی بیشترین مردم فتح کند

موسوی، با تجربه ای ۴ ساله، پیش از این دوره و صداقت و سلامت روح و روان، و با پشتوانه مردمی خود این راه صعب را در برابر رقبای خودش به راحتی می‌پیماید.

مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم تا آنجا که توانست سفره معیشت مردم را کوچک و کوچکتر کرد، زندگی را بر مردم تنگ کرد و امید را از خانه ها ربود.

اکنون که در دوازدهمین دوره ی انتخابات مجلس هستیم هر چند میانه مردم و دولت فاصله ها افتاده است، اما از اندک مردمی که هنوز به رای گیری وفا دارند، سعی می‌کنند و امید دارند که بر نمایندکان دور یازدهم خط بطلان بکشند تا بدانند که ۴ سال برای نابودی عرصه زندگی بسیار زیاد است و برای آبادانی کم.اکنون بسیاری بر این باور هستند، حتی آن کسانی که از نظر عقیدتی و حزبی با نمایندگان دوره ی یازدهم همگن بودند، که این دوره ای که گذشته کشور و زندگی مردم را سیاه کرده است.

امروزه بسیاری از هم حزبی ها و دوستان نزدیک آنان در صف مخالفین قرار دارند، در حالی که نماینده با ثروتی هنگفت سعی بر تجدید و ورود به مجلس هستند بی تفاوت به بدبختی که بر سر این ملت آورده‌اند.اما در گوشه ای دیگر سیدشکرخدا موسوی بدون هیچ توجه به این افراد در آرامش مطلق کار خود را انجام می دهد، وی عمل کرد و انحطاط این عده  را دوره ای  سیلاه می داند، چرا که این عده تسلیم محض تصمیمات اشتباه بودند.

بی گمان مردم خسته و خشمگین از نمایندگان و مدیران و مسئولین حتی در این دم آخری هم توجه به تصاویر و پشتوانه‌های آنان دارند، مردم می دانند و حتی دوستان و هم حزبی هایشان که حیلت رفتن به مجلس با انتصابات اشتباه و بر باد دادن بیت المال دیگر راهکاری مناسب برای این افراد نیست.اما رای مردم سرنوشت آینده این مجلس را به خوبی رقم می زند، هر رای مثبت به سید شکر خدا می تواند یک رای از تخلفات این بخش را کم کند.، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی آرزو دارند وی به مجلس راه یابد، اما این وضعیت باید با رای دادن صورت بگیرد.هر رای ما مشتی بزرگ بر دهان یاوه گوی این گونه افراد است.

امیدوارم با رای خود وضعیت اسفبار اهواز را سامان دهیم و جلوی منحرفین را قاطعانه سد کنیم.