تاریخ انتشار خبر: 18 شهریور 1400 | 17:09:16
کد خبر : 10797
یادداشتی از سیدمجیدحسینی نژاد:

سلیمانی دشتکی و کارنامه ای پر از خالی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارسابق رامشیر در یادداشتی باعنوان:سلیمانی دشتکی و کارنامه ای پر از خالی استان مهم و استراتژیک خوزستان پیش از سلیمانی دشتکی میزبان دو استاندار بومی بود . نخست دکتر مقتدایی که تلفیقی از مدیریت راهبردی و مدیریت میدانی بود و با مقاومت در مقابل زیاده خواهی مرکز نشینان ، […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدمجیدحسینی نژاد فرماندارسابق رامشیر در یادداشتی باعنوان:سلیمانی دشتکی و کارنامه ای پر از خالی

استان مهم و استراتژیک خوزستان پیش از سلیمانی دشتکی میزبان دو استاندار بومی بود .

نخست دکتر مقتدایی که تلفیقی از مدیریت راهبردی و مدیریت میدانی بود و با مقاومت در مقابل زیاده خواهی مرکز نشینان ، نمایندگان مجلس و پدر خوانده های استان موفق شد مدل مقتدرانه ای از مدیریت را در استان به نمایش بگذارد و با آزاد سازی ورود خودروهای اروندی و حفظ شان و جایگاه نماینده عالی دولت در خاطره ها ماندگار شود.

استاندار بعدی خوزستان دکتر غلامرضا شریعتی بود که با حضور میدانی بی نظیرش در سطح استان و رویارویی با بحران های طبیعی و انسانی ، کارنامه ی قابل قبولی از خود برجای گذاشت . هر چند نارضایتی از حلقه ی اطرافیان ایشان و میدان دادن به نمایندگان برای تاخت و تاز در تصمیم گیری ها و عزل و نصب ها بعنوان پاشنه ی آشیل او باقی ماند. اما کنترل نسبی ریزگردها ، عبور از بحران خشکسالی و سیل ، اخذ اعتبارات برای استان و توجه به نیروهای تحول گرای شهرستان ها عمده ترین نقاط قوت ایشان به حساب می آید.

سلیمانی دشتکی در مدت حضور ۶ ماهه ی خویش نه نشانی از اقتدار مقتدایی داشت و نه موفق شد مثل شریعتی با حضور میدانی و شناخت نقطه نقطه ی استان ، کاری از پیش ببرد.
او استاندار دوره ی گذار بود . نه شهامت در افتادن با مدیران کم توان استان را داشت و نه استراتزی خاصی برای کار کردن در استان خوزستان که کاملا متفاوت با ایلام و چهارمحال است یدک می کشید.

او حتی نتوانست ترکیب ستادی موفق و توانمندی در استانداری چینش کند که ضعف هایش را بپوشاند. فقدان روحیه ی تصمیم گیری مقتدرانه و مواجهه ی ضعیف او با بحران کرونا روزهای تلخ و غم انگیزی برای خوزستان رقم زد.

او که در جلسه معارفه اعلام کرده بود که فرمول های سیاسی و اجتماعی در برخورد با پدیده های استان در پیش می گیرد عملا یکی از امنیتی ترین دوران خوزستان را رقم زد. عدم رهاسازی به موقع اب و بحران هورالعظیم یکی از همان فرمول های اجتماعی بود که ایشان متوجه اش نبود و به جای تصمیم دقیق و کارشناسی مجبور شد نسخه و راه حل امنیتی در پیش بگیرد.

قطعا دشتکی اکنون متوجه شده است که موتور محرکه ی استانداری معاونت سیاسی است و اگر این معاونت صعیف عمل کند هم پرتلاش و جسور را به چالش می کشاند و هم دشتکی کم تحرک و ستادی نشین را …

در این دوران گدار شاید چیزی عاید خوزستان نشده باشد اما سلیمانی دشتکی در تصورات خود از مدیریت ان هم در استان مهم و استراتزیک خوزستان تجدید نظر خواهد کرد.او هرگز نتوانست ظرفیت عظیم کارشناسی اساتید ، فعالان اجتماعی و سیاسی و احزاب و اقوام و …را با خود همراه کند.
کارنامه ی سلیمانی قابل دفاع نیست و تهدیدات ماندن او بیش از فرصت ها و نقاط ضعفش فراتر از قوت ها بود. امیدواریم استاندار جدید ، از همه ی طرفیت های مادی و معنوی استان بهره گیری نماید.