تاریخ انتشار خبر: 8 فروردین 1403 | 13:54:41
کد خبر : 15573
یادداشتی از هوشنگ صالح راد:

سخنی با مدیران ارشد خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛هوشنگ صالح رادفعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:سخنی با مدیران ارشد خوزستان برای مردم و بخاطر شهرم و مردمم سخنی با مدیریت ارشد استان جناب دکتر محراب داریم به این دلیل که ایشان مستقیم فرماندهی بحران دفع آبهای سطحی در اهواز مدیریت می کنند و سخن ما مستقیم متوجه ایشان است امروز […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛هوشنگ صالح رادفعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:سخنی با مدیران ارشد خوزستان

برای مردم و بخاطر شهرم و مردمم سخنی با مدیریت ارشد استان جناب دکتر محراب داریم به این دلیل که ایشان مستقیم فرماندهی بحران دفع آبهای سطحی در اهواز مدیریت می کنند و سخن ما مستقیم متوجه ایشان است امروز موضوع دفع آبهای سطحی به معضلی برای شهر اهواز مبدل شده و هر سال در فصل بارندگی مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده ما برای حل قسمتی از این مشکل دو پیشنهاد داریم که نیاز به اعتبارات کلان و هزینه زیادی ندارد بلکه با یک اکیپ عمرانی شهری و مدیریت تخصص و برنامه ریزی و اجرای مستمر در فرصت تا زمستان سال آینده می توان قسمت قابل توجهی از بحران شهر و هر منطقه از شهر طبق برنامه ریزی و کنترل و نظارت این دو پیشنهاد شروع کنند به نتیجه خواهیم رسید و می توان گفت به مقدار قابل توجهی از آبهای خیابانها در موقع باران دفع و هدایت خواهد شد و نیازی به تانکر و مشغول کردن تجهیزات دیگر نباشد و بعد از بارندگی خروجی آبهای سطحی سرعت بیشتری خواهد گرفت مشروط بر اینکه این طرح اجرایی شود و با دقت و درس کار صورت گیرد.

پیشنهاد اول :در مشاهدات میدانی و بررسی صورت گرفته از بیشتر خیابانها مشاهده گردید که سطح دربهای منهول آب و فاضلاب از سطح خیابانها به مراتب بالاتر است و این موضوع باعث شده که در موقع بارندگی ابتدای سطح خیابانهای که چنین حالتی هست پر آب و بحرانی شود و بعد از رسیدن سطح آب به در منهول با توجه به وجود دو خروجی کوچک در درب منهول خروج آب به کندی و تاثیر گذاری کمی دارد رفع این مهم چه با اداره آب و فاضلاب و چه با شهرداری باید مد نظر و در کل مناطق شهری خیابان به خیابان در دستور کار قرار گیرد برای نمونه در بارندگی اخیر تا روز هفتم فروردین خیابان ۳۱ تا ۲۷ اصلی کیان آباد آب گرفتگی وجود داشت بطور دقیق موضوع میدانی و با دید تخصص بررسی کردم به دو موضوع رسیدیم اول منهول کار شده در خیابان داری ارتفاع بالاتری از سطح خیابان بر این اساس هیچ خروجی برای آبهای سطحی وجود ندارد و باید منتظر بود تا بوسیله تانکر تخلیه شود که یک کار سنتی و غیر تخصص است مشکل دیگر موانع ترافیکی با ارتفاع بالای کار شده که مانع حرکت آب بطرف خروجی لوله‌های کار شده در جدول فضای سبزی که به خط فاضلاب وصل هست گردیده ما در این قسمت و قسمت‌های مشابه شهری پیشنهاد می کنیم وضعیت نامناسب ارتفاع منهول های سطح خیابان تعدیل و ارتفاع آنها پایین تر از سطح خیابان گردد این کار در خروج آبهای سطحی از سطح خیابانها تاثیر گذار خواهد بود پیشنهاد دوم: در همان مقطع خیابان ۳۱ تا ۲۷ کیان آباد که بعنوان تحقق میدانی قرار گرفت مشاهده گردید که در فواصل مختلف می شد لوله خروجی آب از جدول فضای سبز به خط اصلی فاضلاب متصل نمود و در بلوارها و خیابانها تعریفی برای خروجی آبهای سطحی داشته باشیم پیشنهاد ما اینکه اگر خواهان حل این مشکل هستیم باید لوله گذاری تخلیه آب در داخل جدول و متصل به کانیو خیابان را در تمام خیابانها شهر اجرایی شود این کار باعث خواهد شد که همه خیابانها تخلیه آب سطحی داشته باشند و از مشکل تا حدودی کاسته شود مهم اینکه باید از لوله‌های با اندازه و اینچ مناسب استفاده شود تا خروجی آب سرعت بیشتری بگیرد.

مثال:در حال حاضر که این پیشنهاد می نویسم از نقاط مختلف شهر میدانی بازدید و برای اینکه مطلب خود را تخصص و دقیق تهیه کنم از نزدیک همه چیز مشاهده نمودم در آخرین نقطه بلوار اصلی کیان آباد قبل از فلکه نرسیده به پل زیر گذار شهدای دغاغله تجمع آبهای سطحی به این علت بوده که خروجی لوله های کار شده در آن خیابان یا اشغال گرفته و بسته بودن یا اینه ارتفاع تعریف شده به هیچ عنوان تخصص و استاندارد نبوده و حجم خروجی آب بسیار کم است که این مورد عاملی برای عدم تخلیه سریع آب گردیده و در خیابان آب گرفتگی وجود دارد نقاط دیگر برای نمونه لشکر و کیانشهر

مورد اول: بلوار امام رضا در کیانشهر که مدت سه سال یا شاید بیشتر قسمت زیادی از این بلوار حفاری و رها شده امروز که بازدیدی از این بلوار داشتیم تا واقعیات با چشمان خود رصد کنیم این قسمت تبدیل به یک منطقه پر آب و عمیق شده که اگر ماشینی یا شخصی در آن سقوط کند قطعا قرق خواهد شد و در حال حاضر این نوع کار جان مردم به خطر انداخته و باعث نارضایتی گردیده است.

مورد دوم: بلوار ارتش درکیانشهر روبروی پدافند هوایی این بلوار تا حال سه بار تخریب و جدول گذاری شده و دو بار تخریب و آسفالت شده همه ملت هم شاهد و گواه این حرفها هستند در مورد این بلوار که تازه تاسیس و جدید است سرتا سر بلوار در حالی که شبکه اصلی آب و فاضلاب هست هیچ لوله خروجی آب تعریف نشده سوال ما اینکه این مدیر مربوطه که چنین بلواری تعریف می کنند و در مناقصه پیمانکار انتخاب می کند و دستور کار میدهد

آیا در کار و طراحی جایی برای خروجی آب سطحی تعریف کرده آیا در طراحی برای تخلیه آبهای سطحی طراحی صورت گرفته برای مناطق قدیمی اهواز از بگویند قدیمی هست و طراحی نشده ممکن توجیه داشته باشد اما رافع مسئولیت برای شروع لوله گذاری و کارهای دیگر نیست امامناطق تازه تاسیس شده ماننده کیانشهر و مهرشهر و زردشت و دیگر مناطق که در حال شکل گیری هستند

آیا طراحی برای دفع آبهای سطحی تعریف شده یا همه چیزی به امان خدا گذاشته شده این بی برنامکی و این مدیریت ضعیف و غیر دل سو زانه باعث شده که چندکیلومتراین بلوار و خیابانهای رز که شانزده خیابان و لادن سیزده خیابان و لاله ده خیابان که جمع کل فقط این منطقه که متصل به این بلوار هستند نزدیک چهل خیابان هستند در موقع باران بوسیله پمپ و تانکر تخلیه شود و تا امروز ۷فرو دین پر آب مشاهده گردیده و یک تانکر در حال تخلیه آب فعالیت می کرد که جوابگوی این همه حجم آب نیست.

پیشنهاد:پیشنهاد ما برای این بلوار و خیابانهای رز لادن و لاله کیانشهر که روی هم میشوند نزدیک چهل خیابان تعریف و لوله گذاری و وصل کردن به شبکه اصلی فاضلاب را پیشنهاد می کنیم که باید در کنار جدول کانیو ایجاد نمود و لوله را از داخل جدول و فضای سبز به شبکه اصلی متصل نمود با این طرح قسمت قابل توجهی از مشکل حل خواهد شد.

نتیجه گیری :مطالب فوق بر دو مطلب تخصص مهم اشاره دارد اول همسطح کردن کلیه دربهای منهول در خیابانها جهت تخلیه بهتر آب در سطح خیابانها امری مهم و بررسی شده .دوم .لوله گذاری خیابانها از کنار جدولها و اتصال آنها به شبکه اصلی وسط فضای سبز هر خیابان و فاصله های مناسب و در سر تا سر خیابانها این دو موضوع نقش مهمی در تخلیه آب در سطح شهر برای آینده خواهد داشت .نکته مهم دیگر که می تواند مورد مطالعه قرار گیرد توجه به اهمیت کانال سلمان و هدایت آبهای سطحی قسمت از شهر بطرف کانال و پمپاژ آبهای سطحی بطرف کانال سلمان است این موضوع مهم و قابل بررسی و اجرایی شدن است.