تاریخ انتشار خبر: 27 اردیبهشت 1397 | 20:10:25
کد خبر : 2623
قائم مقام کل منابع طبیعی خوزستان:

سبزینگی نهال‌های کشت شده در ۵ هزار هکتار از عرصه‌های فوق بحرانی ۷۷ درصد است

به گزارش زاگرس نشینان؛احمد رییس ‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت نهال‌های کشت شده در کانون‌های ریزگرد اهواز، اظهار کرد: در حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز در سال ۹۵ نهال کاری شد که این نهال‌ها بر اساس نوع دسترسی به آب به روش‌های مختلف کشت شدند. قائم مقام اداره کل منابع […]

به گزارش زاگرس نشینان؛احمد رییس ‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت نهال‌های کشت شده در کانون‌های ریزگرد اهواز، اظهار کرد: در حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز در سال ۹۵ نهال کاری شد که این نهال‌ها بر اساس نوع دسترسی به آب به روش‌های مختلف کشت شدند.
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان با بیان این‌که متوسط درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در سال ۹۵ در ۵ هزار هکتار از عرصه‌های فوق بحرانی بیش از ۷۷ درصد است، گفت: امسال نیز تاکنون در این منطقه به روش‌های مختلف در حدود ۱۳هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز نهال‌کاری شده و وضعیت نهال‌های کشت شده خوب است.
احمد رییس ‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت نهال‌های کشت شده در کانون‌های ریزگرد اهواز، اظهار کرد: در حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز در سال ۹۵ نهال کاری شد که این نهال‌ها بر اساس نوع دسترسی به آب به روش‌های مختلف کشت شدند.
وی افزود: در بخش‌هایی که آب در دسترس بود به روش ثقلی عمل شد و در بخش‌هایی که آب وجود نداشت، از روی ناچاری به صورت چاله‌ای کشت شدند. با توجه به وضعیت عرصه در هر بخش، درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در عرصه‌های فوق بحرانی ریزگرد اهواز بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد متفاوت است.
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان با بیان این‌که متوسط درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در ۵ هزار هکتار از عرصه‌های فوق بحرانی بیش از ۷۷ درصد است، تصریح کرد: انتظار ما با توجه به شرایط عرصه‌ها، عددی بسیار پایین‌تر از این میزان بود اما خوشبختانه شاهد وضعیت خوب نهال‌های کشت شده در کانون ریزگردها هستیم.
رییس زاده عنوان کرد: امسال تاکنون در این منطقه به روش‌های مختلف در حدود ۱۳هزار هکتار از اراضی نهال کاری انجام گرفته است. همچنین در دو هزار هکتار از اراضی عملیات مالچ پاشی، ۱۰هزار هکتار عملیات مدیریت چرای دام و ۷ هزار هکتار از اراضی هور منصوره عملیات مرطوب سازی انجام شده است.
وی با بیان این‌که نهال‌هایی که امسال در حال کشت آن‌ها هستیم در حال حاضر وضعیت خوبی دارند، زیرا شاهد بارندگی‌های مناسبی بودیم، ادامه داد: طوفان‌ها و بارندگی‌های اخیر اثرات مثبت و منفی بر روی نهال‌های کشت شده داشته‌اند. برای نهال‌هایی که کوچک بوده‌اند، با پر شدن چاله‌ها با آب باران شاهد خفگی آن‌ها بوده‌ایم اما نهال‌هایی که بزرگ بوده‌اند، بارش باران وضعیت خوبی را برای آن‌ها رقم زده است.
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: در برخی از نقاط که نوع کشت چاله‌ای بوده است با توجه به شوری شدید خاک در منطقه، بارندگی باعث شده تا نمک در اطراف نهال‌ها جمع شود که بر روی رشد نهال اثرگذار خواهد بود.