تاریخ انتشار خبر: 3 خرداد 1401 | 00:52:48
کد خبر : 13132
قصه متروپل و حادثه تلخى كه در تاريخ خوزستان ثبت مى شود

ساختمان در سال ١٣٩٦ و خارج از ضوابط نظام مهندسی پروانه میگیرد و شروع به ساخت میکند!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مالک قدرتمند و پولدار پروژه و شهرداری آبادان با فشار نظام مهندسی آبادان ناچار به پذیرش ناظر می شود اما درست در زمانيكه پروژه نیمه ساخت بوده است، ناظرین پروژه در چندين مرحله اشکالات جدی سازه ای را تذکر می دهند و درخواست توقف سازه و مقاوم سازی آن را ارائه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مالک قدرتمند و پولدار پروژه و شهرداری آبادان با فشار نظام مهندسی آبادان ناچار به پذیرش ناظر می شود اما درست در زمانيكه پروژه نیمه ساخت بوده است، ناظرین پروژه در چندين مرحله اشکالات جدی سازه ای را تذکر می دهند و درخواست توقف سازه و مقاوم سازی آن را ارائه میدهند، اما عبدالباقی قدرتمند تر از آن بود که پروژه اش متوقف شود، به با بى توجهى تمام سه طبقه ديگر نیز به سازه موجود اضافه میکند، در صورتى كه درخواست توقف پروژه همچنان بی پاسخ می ماند!

طبق قانون همه پروانه های ساختمانی باید بر اساس نقشه های فنی و تحت نظارت ناظرین واجد صلاحیت و توسط مجریان ذیصلاح ساخته شود، همانگونه که از مستندات منشر شده پیداست ساختمان با درج نام مهندسین مشاور “نقشیاد” پروانه ساخت گرفته است که به گفته يكى از كارشناسان اين مشاور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست و اصولا شهرداری نمی بایست با این شرایط اقدام به صدور پروانه كند، صدور پروانه در تیرماه ۹۶ همان خشت کجی است که شهرداری آبادان بنا نهاده است و زمانى كه نظام مهندسی آبادان متوجه ادامه فعاليت عمرانى این پروژه می شود، با پیگیری های جدى، مالک را متقاعد مى كند که ناظرین نظام مهندسی از این پروژه بازدید کنند و ناظرین در گزارش های متعدد که چند نمونه آن پیوست گزارش می باشد، اشکالات جدی و مخاطرات این سازه عظیم را گوشزد و تذكر مى دهند، طبق قانون شهرداری مسئول توقف پروژه است و طبق اسناد موجود این موارد تا حدود یک ماه پیش نيز به شهرداری گزارش شده است اما متاسفانه پروژه همچنان ادامه پیدا مى كند!

شاید اگر ششم اردیبهشت ماه که ناظر نظام مهندسی وضعیت خطرناک پروژه را طی یک اخطاریه به مالک ساختمان و شهرداری گزارش کرد، پروژه متوقف می شد ، امروز شاهد این فاجعه دردناك انسانی نبودیم.

با اين حال این فاجعه بزرگ رخ داده و هنوز تلفات جانی و مالی آن نامشخص است و ممکن است عمق فاجعه بسيار دردناك تر باشد، در حال حاضر اولویت امداد و نجات حادثه ديدگان است اما امید مى رود همه از این حادثه تلخ درس عبرت بگیریم و مطیع قانون باشیم/ انتخاب خوزستان