تاریخ انتشار خبر: 24 تیر 1398 | 14:07:27
کد خبر : 5436
یادداشتی از رحیم برزی:

زلزله مسجدسلیمان بی عدالتی را هوار کشید

زاگرس نشینان – با اکتشاف واستخراج نفت در این سرزمین امکانات رفاهی با نوع درجه بندی کارمندی وکارگری سرازیر شد تا جایی که شهراولین ها لقب گرفت . هرچیزی که در کشور وجود نداشت برای اولین بار در این دیار پیدا .کشف.اختراع وساخته شد. خانه های شیک(بنگله) امکانات رفاهی زندگی.یکی پس از دیگری . بطوری […]

زاگرس نشینان – با اکتشاف واستخراج نفت در این سرزمین امکانات رفاهی با نوع درجه بندی کارمندی وکارگری سرازیر شد تا جایی که شهراولین ها لقب گرفت .
هرچیزی که در کشور وجود نداشت برای اولین بار در این دیار پیدا .کشف.اختراع وساخته شد. خانه های شیک(بنگله) امکانات رفاهی زندگی.یکی پس از دیگری .
بطوری که هرکسی آرامش وآسایش ورفاه را در کار وزندگی کردن در مسجدسلیمان وهفتکل میدیدو دنبال پارتی برای رفتن به دیار آرزوها بود .
از آن زمان چند دهه گذشت وهرچه به حال نزدیکتر شدیم ویرانی شهر و مهاجرت ساکنان و نبود امکانات بیشتر نمود پیدا کرد.
تا اینکه زلزله همه چیز را فریاد زد .
نمیدانم رسانه ملی با چه رویی خانه های قدیمی و مخروبه های گلی وبالاتر از همه فقر مردمان دیار نفت وگاز را در قاب دوربینش به تصویر کشید.