تاریخ انتشار خبر: 2 بهمن 1398 | 17:52:48
کد خبر : 8194

زاگرس نشینان طی بیانیه ای حضور پورشور خود رادرانتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛شب گذشته جلسه  هم اندیشی درخصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باحضور جمع کثیری از فعالین سیاسی و اجتماعی خوزستان جلسه برگزار گردید. در این نشست به ابعاد و پیرامون مسایل حوزه های انتخابیه استان پرداخته شد ودرپایان به پیروی از مقام معظم رهبری که فرمودند:انتخابات پیش رو باید پورشورتر ازقبل […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛شب گذشته جلسه  هم اندیشی درخصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باحضور جمع کثیری از فعالین سیاسی و اجتماعی خوزستان جلسه برگزار گردید.

در این نشست به ابعاد و پیرامون مسایل حوزه های انتخابیه استان پرداخته شد ودرپایان به پیروی از مقام معظم رهبری که فرمودند:انتخابات پیش رو باید پورشورتر ازقبل باشد تاکیدداشتند و باقرائت بیانیه ای مجلس خاتمه یافت.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی ایران درروند روبه به تکامل وپیشرفت خویش پیوسته مورد عناد وستیز بدخواهان جهانی بوده است اما به فضل خداوند وپشتیبانی همه جانبه ی لطف ایزدی وحضور مستمرمردمی تمامی مراحل حساس وسرنوشت ساز خویش را با غلبه بر همه ی توطئه های حساب شده پشت سر گذاشته وازآن سربلند بیرون آمده است.

این مهم ایجاب می کند که همدلی ومشارکت میان آحاد مردم شریف ووفادار ومتولیان امور کشور همچنان استوار وپویا تداوم یابد وبا اتکا برآن آسوده تر بتوان برموانع وچالش های پیش رو فائق آمد وبا همدلی وهمگرایی ایمانی وملی روزافزون راحت تربتوان پرچم سربلندی وعزت را بر افراشته ودراهتزاز نگه داشت.
عرصه ی انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های وفاق ملی نیز پیوسته مورد رشک وکینه وهمچنین طمع معاندین و وفرصت طلبان قرار داشته است .

درمقابله با این کینه ورزیها ولزوم برنامه ریزی های اساسی وهمه جانبه در جهت تدوین قوانین موثر وبنای زیرساخت های توسعه ومقابله با هر نوع تهدید، مشارکت وسیع عمومی درانتخابات مجلس درشرایط کنونی از اولویتی ویژه برخوردار است.

برنامه ریزی وایجاد زمینه درجهت حضور حداکثری مردم ضمن ایجاد یآس و نا امیدی برای بدخواهان شرایط را برای ایجاد همایشی قدرتمند ودر نتیجه مجلسی قوی وپرکار مهیا می سازد.
در راستای همین اهداف وعنایت ویژه ی مقام معظم رهبری وتاکید ایشان بر مشارکت هرچه بیش تر آحاد مردم جهت حفظ و حراست ازدست آوردهای انقلاب اسلامی وخون شهدا وبخصوص پاس داشت سردارسرافراز مقطع کنونی شهید سلیمانی ودرجهت پویا نگه داشتن حضور مردم در انتخابات پیش رو
جلسه ای با مشارکت جمع کثیری از نخبگان وبزرگان مناطق زاگرس نشین درتاریخ یکم بهمن ماه نود وهشت برگزار گردید.

دراین همایش با شکوه که با هدف هم اندیشی وهمگرایی هرچه بیش تر وبرنامه ریزی برای حضورگسترده درامر خطیر انتخابات مجلس وترغیب آحاد مردم شریف استان جهت این حضور حداکثری برگزار گردید تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
ازآن جا که وجود افراد متعهد وتوانمند با پشتوانه ی علمی ومدیریتی وتجربیات کافی جهت مشارکت در عرصه های مختلف قانون گذاری ونظارت، شرط ضروری برای داشتن مجلسی نیرومند و برنامه ریز و متعهد به آرمانها واهداف نظام وسرنوشت ورفاه مردم شریف می باشد از هیئت های نظارت انتظار می رود درمهلت باقی مانده وفرصت تجدید نظر دربررسی مجدد صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت ویا عدم احراز صلاحیت شده ، با نگاهی فراگیرتر و حساسیت بیشتر نسبت به موقعیت کنونی نظام وخواسته های قانونی وبه حق مردمی وایجاد نشاط افزون تر درمیان تودهها،با احراز صلاحیت تعداد بیش تری از داوطلبان توانمند ومتعهد وآماده ی خدمتگزاری، زمینه ی لازم را جهت حضوری حماسی ومجلسی پاسخگو فراهم نمایند زیرا خیر وصلاح ملک وملت ونظام در پرتو مشارکت پرشور ودائمی مردم در همه ی عرصه های مختلف پیش رو می باشد.

بدیهی است حضورهمه جانبه ی مردم درعرصه ی مهم انتخابات که مورد نظر نظام وتاکید مقام معظم رهبری است موجبات خرسندی ونشاط دوستان ویاران نظام وکشور را فراهم خواهد آورد وباعث ناامیدی وسرخوردگی مخالفان می گردد.

واضح است که کلان نگری وتوجه به موقعیت خاص کنونی موجب همدلی وهمگرایی میان همه ی دلسوزان واقعی نظام وحلقه ی پیوند آحاد مردم شریف ونجیب خواهد شد که امید است نتایج پربار آن موجبات بهره مندی هرچه بیش ترازمنابع وسرمایه های عظیم ملی را فراهم آورد.

آرزوی همه ی ماتوفیق وسربلندی ایران اسلامی است