تاریخ انتشار خبر: 26 شهریور 1401 | 16:29:19
کد خبر : 13646
یادداشتی از مهردادشریفی:

روز جهانی ایمنی بیماری

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، مهرداد شریفی رئیس بیمارستان سلامت اهواز در یادداشتی باعنوان: روز جهانی ایمنی بیماری هر فردی در سراسر جهان در مقطعی از زندگی خود داروهایی برای پیشگیری یا درمان بیماری مصرف می کند. با این حال گاهی اوقات داروها در صورت نگهداری نادرست ،یا تجویز، توزیع،تجویز یا نظارت ناکافی باعث آسیب […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، مهرداد شریفی رئیس بیمارستان سلامت اهواز در یادداشتی باعنوان: روز جهانی ایمنی بیماری

هر فردی در سراسر جهان در مقطعی از زندگی خود داروهایی برای پیشگیری یا درمان بیماری مصرف می کند. با این حال گاهی اوقات داروها در صورت نگهداری نادرست ،یا تجویز، توزیع،تجویز یا نظارت ناکافی باعث آسیب جدی می شوند.

شیوه های ناایمن دارویی و اشتباهات دارویی یکی از دلایل اصلی آسیب های قابل اجتناب در مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان است.

خطاهای دارویی زمانی رخ می دهد که مدیریت های دارویی ضعیف و عوامل انسانی مانند خستگی، شرایط محیطی نامناسب یا کمبود کارکنان برایمنی فرآیند مصرف دارو تاثیر بگذارد. این می تواند منجر به آسیب های شدید بیمار،ناتوانی و مرگ شود.

همه گیری مداوم covid-19 بطور قابل توجهی خطر اشتباهات دارویی و آسیب های مرتبط با دارو را تشدید کرده است.در این زمینه است که ((ایمنی دارو))بعنوان موضوع روزجهانی ایمنی بیمار در سال ۲۰۲۲ با شعار((داروی بدون آسیب))انتخاب شده است.

این کمپین جهانی، اهداف چالش جهانی ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی را مجددا((دارو بدون آسیب که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد)تایید می کند.

این کمپین از سهامداران می خواهد در زمینه های کلیدی مرتبط با آسیب های قابل توجه به بیماری دلیل شیوه های دارویی ناایمن،اولویت بندی کنند و اقدامات اولیه را انجام دهند‌.این موارد شامل موقعیت های پرخطر ،انتقال مراقبت ،پلی فارسانی (استفاده همزمان از چندین دارو) و داروهای مشابه از نظرنام، تلفظ و شکل است.

باتوجه به اختلال جدی در ارائه خدمات بهداشتی، این کمپین تمرکز ویژه ای بر پیامدهای همه گیری covid-19 برای ایمنی دارو خواهد داشت.

روزجهانی ایمنی بیمار،یکی از روزهای جهانی بهداشت عمومی،سازمان جهانی بهداشت است.

در سال ۲۰۱۹ توسط هفتادودومین مجمع جهانی بهداشت از طریق تصویب قطعنامه wHA72.6 اقدام جهانی در مورد ایمنی بیمار تاسیس شد.

اهداف:

-افزایش آگاهی و مشارکت عمومی

-افزایش درک جهانی

-کار در جهت همبستگی جهانی

-اقدام کشورهای عضو برای افزایش ایمنی بیمار و کاهش آسیب به بیمار