تاریخ انتشار خبر: 23 شهریور 1401 | 12:17:23
کد خبر : 13642
یادداشتی از سجاد ریحانی نژاد:

رفراندوم اربعین

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، سجاد ریحانی نژاد فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان: رفراندوم اربعین در هر موقعیت فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی که زیست کنیم، اگر با واژه «رفراندوم» مواجه شویم یک فرایند گذار سیاسی از یک وضعیت مشخص به وضعیتی دیگر به ذهن متبادر میشود که نتیجه ای خاص را بدنبال دارد. اما […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، سجاد ریحانی نژاد فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان: رفراندوم اربعین

در هر موقعیت فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی که زیست کنیم، اگر با واژه «رفراندوم» مواجه شویم یک فرایند گذار سیاسی از یک وضعیت مشخص به وضعیتی دیگر به ذهن متبادر میشود که نتیجه ای خاص را بدنبال دارد. اما رفراندومی که مورد نظر ماست نه رأی دهنده دارد، نه صندوق و نه قانون مدونی که قاعده انتخاباتی مشخص نماید. رفراندوم حسینی(ع) در دلهای عاشقان حریم امامت و ولایت رقم میخورد و ضمن اینکه جامعیت همه فرایندهای سیاسی و اجتماعی را در خود دارد، به مثابه هیچکدام نیست و یک تافته جدا بافته سرشار از معنویت و کمال گرایی است. عاشقان حریم امامت و ولایت هزاران کیلومتر را سواره و پیاده راه می پیمایند تا به جهانیان نشان دهند که رأیشان به امامشان و رهروان آن امام عزیز «آری» است. آنها برای راهی که در آن قدم میگذارند تابع هیچ قاعده دنیوی نیستند و هر چه هست عشق است و شور خالصانه به امامت و ولایت. کمتر ناظر منصفی پیدا میشود که این حرکت عظیم را به یک رفراندوم همه جانبه معنا نکند و راهپیمایی بزرگ عاشقان حسینی(ع) را تجدید میثاق با اسلام ناب محمدی(ص) و معصومین(ع) و جانشین برحق معصومین در دنیای اسلام امام خامنه ای ( دامه برکاه) تصور ننماید. ما سرسپردگان و عاشقانِ این راه با صدای رسا به جهانیان میگوییم: راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی(ع) همه ساله برای ما یک همه پرسی عظیم است که با حماسه حضورمان بر ایستادگی بر آرمانهای امام عزیزمان و نایب برحقشان تاکید مینماییم.

آری؛ پیام ما این است: اربعین حسینی برای ما تجدید میثاق هر ساله و رأی «آری» به اسلام حقیقی، قیام حسینی(ع) و آرمانهای ولی فقیه امام خامنه ای(دامه برکاه) است و ما رفراندمی جز این به رسمیت نمیشناسیم.