تاریخ انتشار خبر: 7 اسفند 1399 | 18:43:39
کد خبر : 9789
یادداشتی از حسین علیخانی:

دو هفته تعطیلی، سلامتی و تامین معیشت مردم خوزستان را دریابید

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: دو هفته تعطیلی، سلامتی و تامین معیشت مردم خوزستان را دریابید  همزمان  با خجسته میلاد مولی الموحدین امیرالمومنین امام علی ع وگرامیداشتِ روز  پدر و مرد؛ یادی میکنیم از بزرگمردانِ شجاعِ سرزمینم  و در راس آنها سردار سپهبد سلیمانی و یکایکِ شهدا جانبازان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: دو هفته تعطیلی، سلامتی و تامین معیشت مردم خوزستان را دریابید

 همزمان  با خجسته میلاد مولی الموحدین امیرالمومنین امام علی ع وگرامیداشتِ روز  پدر و مرد؛ یادی میکنیم از بزرگمردانِ شجاعِ سرزمینم  و در راس آنها سردار سپهبد سلیمانی و یکایکِ شهدا جانبازان و رزمندگان و آنهایی که بخاطر صیانت از دین و میهن لحظه ای درنگ  ننموده و البته پدران و مردانِ کنونی سرزمینم که هم اینک، برای حفظِ کانون خانواده از هیچ کوششی در دوران سختِ کرونای انگلیسی دریغ نکرده و نمیخواهند شرمنده خانواده باشند و انتظاردارند، محیط جامعه و خانواده نیز همدلشان باشد پس همگی زمزمه میکنیم .

لا تقنطو من رحمه الله  ( هرگز از رحمت خدا  ناامید نشوید) تا رنجهایمان با تدبیر و توکل به روزهای بهتر پیوند بخورد. اما قطعا؛ میدانیم که پایداری و ناپایداری در جامعه کنونی ایران و خوزستان در شرایط بحران مدیریتها و کرونا با تمهیدات دولت و  همکاری  مردم در قطع زنجیره ی ویروس از مهمترین عوامل صیانت از جان و مال و کمک  به معیشت نسبی و  پایدار مردم را طلب میکند.  لذا  با تعهد و  تمرکز بر هم افزایی و توصیه  به مشارکت جدی مردم در اجرای پروتکلهایِ  بهداشتی برای جلوگیری از وقوع  یک  فاجعه ی انسانی ؛ کارگزارانِ  نظام و دولت را مسولِ  حفظِ سلامتی مردم  و تمهیداتی برای جبران معیشت در زمانِ  قرنطینه میدانیم و منتظر یک  تصمیمِ استراتژیک و تاکتیکِ  متناسب  با تبیین کاربردها ی مهار قدرتمندِ ویروس و رعایت  پروتکل ها توسط مردم  در سطح جامعه را  حمایت و پیشنهاد میکنم که تصمیمات هوشمندانه  برای کنترل فاجعه انسانی را جدی بگیریم که این ویروسِ مهلک  به کسی رحم نمیکند و در صورت عدم مدیریت مناسب، پیامدهایِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی درمانی  بیشتری را در آینده پدید خواهد آورد. البته ما هم از استاندار خوزستان  بعنوان نماینده عالی دولت انتظار داریم  برای جلوگیری از باخت استراتژیک به این ویروس از فرصت حداقلی  باقیمانده  با قاطعیت، بدنبال تمهیدات جدی تر یا تعطیلی دو هفته ای استان و اهواز  باشند که فردا دیر است و البته  با آن عده ی قلیل افرادیکه  پروتکل ها را رعایت نمیکنند و جان اکثریت مردم را  به بازی میگیرند، حتما برخورد و پیشنهاد میکنم موارد ذیل را در دستور کار قرار دهند: 

  1. دو هفته تعطیلی  فوری خوزستان «پیرو درخواست روسای بیمارستانها و پیشنهاد مجمعِ  نمایندگان و ستاد کرونا»
  2. شناسایی فوری مناطق آسیب پذیر و تمهیدات کنترلی بهداشتی و درمانی  برای کاهش ریسک هزینه های مادی و معنوی ثانوی
  3. نقش پذیری جدی تر مدیران دستگاههای متولی سلامت مردم و رعایت پروتکلها توسط مردم و مدیریت قدرتمند کنترلی
  4. تمرکز بر استراتژی نوسازی گفتمان و فرهنگ سیاسی اجتماعی توسط تشکلها ، اقوام و احزاب برای درکِ  بهتر مشارکت مردم
  5. کمک دولت و مسولان استان به متوازن تر شدن توسعه سلامت در خوزستان و کاهش تبعیض و مقابله  با فساد  برخی دستگاهها
  6. حفظ امنیت مردم با اجماع سازی همه گروهها ؛ تشکلها و اقوام  برای جلوگیری از فرصت سوزیهای بیشتر و ظلم  به مردم
  7. کمک خیرین و توصیه به کسانیکه در این لحظات سخت میتوانند یاری رسانِ  نیازمندان جامعه باشند تا انشالله حالِ همه خوزستانیها بهتر از خوب گردد  و مردم و معیشت آنان دستخوش بازیهای سیاسی رقبا  قرار نگیرد.البته  مطمنیم که نظام قدرتمند سلامت؛ کار ارزشمند خویش را در حفظِ سلامت مردم تداوم میبخشند و انتظار داریم مردم نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی؛ هشدارهای ستاد کرونا را جدی بگیرند تا بتوانیم دیدارهای حداقلیِ  نوروز ۱۴۰۰ را با شادکامی ، شاهد باشیم بشرطی که هم اینک از حضور در هر گونه تجمعی خودداری کنیم