تاریخ انتشار خبر: 7 خرداد 1400 | 00:12:52
کد خبر : 10207
یادداشتی از ملک محمد مکوندی:

دولت انقلابی/ جبهه انقلاب/احیا شعارهای اول انقلاب

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمد مکوندی فعال سیاسی-اجتماعیدر یادداشتی باعنوان:دولت انقلابی/ جبهه انقلاب/احیا شعارهای اول انقلاب تشکیل جبهه انقلاب و یا دولت انقلابی به زعم خود اقایان در راستای مبارزه با استکبار و امریکا ستیزی ، ارمانگرایی و تقویت جبهه مقاومت تشکیل خواهد شد. احمد سالک از روحانیون تاثیر گذار و برجسته جامعه روحانیت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمد مکوندی فعال سیاسی-اجتماعیدر یادداشتی باعنوان:دولت انقلابی/ جبهه انقلاب/احیا شعارهای اول انقلاب

تشکیل جبهه انقلاب و یا دولت انقلابی به زعم خود اقایان در راستای مبارزه با استکبار و امریکا ستیزی ، ارمانگرایی و تقویت جبهه مقاومت تشکیل خواهد شد.

احمد سالک از روحانیون تاثیر گذار و برجسته جامعه روحانیت و عضو شورای وحدت اصول گرایان و از حامیان سر سخت رئیسی می گوید: “انتخابات خرداد ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی برخوردار است و چالش هایی مهم پیش رو دارد. از جمله این حساسیت ها، نگاه جهانی به ویژه امریکا وکشور های اروپایی به انتخابات ریاست جمهوری ایران است.او در ادامه می گوید اگر رئیس حمهوری که روی کار می اید منطبق با افکار و اندیشه های انها باشد حاضر هستند هزینه کنند.ولی اگر کسی مخالف انها باشد در مقابلش می ایستند و صف ارایی می کنند. نکته دوم از نگاه ۱۵ کشور همسایه ما
( همانند محسن رضایی که هیچ وقت نامی از ۲۵ کشور مورد نظرش نمی برد، ایشان هم نامی از ۱۵ کشور نبرده است و معلوم نیست که این ۱۵ کشور را از کجا اورده است!!!!!) و حکومت های انها وازادی خواهان جهان و نیروی مقاومت و…است. انها به این انتخابات چشم دارند چون پشتیبانی خودشان را در راستای انتخاب یک رئیس جمهوری می بینندکه مقوم جریان مقاومت و ازادی خواهی درجهان باشد.”

علی نیکزاد از افراد شاخص و تاثیر گذار جبهه پایداری و رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در همایش ستاد انتخابات ائتلاف جوانان انقلابی گفت : “در ۴۲ سال اخیر دو جریان فکری درکشور شکل گرفته است. گروه اول که گروه انقلابی هستند، همواره تلاش کرده اند تا برتکیه بر توان داخلی برمشکلات فائق شوند.در حالی که گروه دوم معتقدند که به بن بست رسیدیم و باید در اقتصاد جهانی ادغام شویم و جهان ما را بپذیرد و با تجارت ازاد با جهان به توسعه و رفاه برسیم.او ادامه داد که ما معتقد هستیم، امریکا با خوی استکباری و ابزارهایی که در دست دارد قابل تعامل نیست. و امریکا باایران قوی کنارنخواهد امد.” محسن رضایی هم بارها از جمله در روز ثبت نام در وزارت کشور از جبهه انقلاب و دولت انقلابی صحبت کرده است او گفته است: :جبهه انقلاب باقدرت در صحنه وارد شده و با قدرت هم ادامه خواهد داد.”

صحبت های سرلک و نیکزاد و محسن رضایی که خود را جبهه انقلاب می خوانند به خوبی نشان می دهد که سمت و سوی سیاست های رئیسی و سایر کاندیداهای شورای نگهبان در صورتیکه به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شوند، به کدام سمت است.بنظر می رسد انها همچنان برطبل ضد امریکایی و استکبار ستیزی بکوبند.وتقویت جبهه انقلاب را از اهداف مهم خود قرار دهند. بنابر اظهارات سالک قطعا امریکا و اروپا هم در مقابل این دیدگاه خواهندایستاد بایدبه این اقایان گفت:هرکشوری حق دارد از منافع ملی خودش دفاع کند. امریکا و اروپا هم از این امر مستثنی نمی باشند. ایا روسیه و چین از منافع ملی خود دفاع نمی کنند؟ انتظار دارید دولت انقلابی و جبهه انقلابی منافع انها در دنیا را به خطر بیندازید و انها ساکت بنشینند و تماشا کنند؟ تنها کشورما است که همچنان سیاست خارجی خود را برای مبنای ایدئولوژی و ارمان گرایی تعریف می کند و منافع ملی در این سیاست خارجی جایگاهی ندارد. به جای اینکه سیاست ایران بر مبنای منافع ملی باشد و فرهنگ و ایدئولوژی در خدمت اقتصاد قرار گیرند و مسیر را برای پیشرفت اقتصادی هموار نمایند، این اقتصاد است که توسط ایدئولوژی و افکار انقلابی و سیاست انقلابیون به گروگان گرفته شده است. با توجه به دیدگاه کاندیداهای شورای نگهبان، اقتصاد همچنان در گروگان ایدئولوژی و سیاست خارجی انها باقی خواهدماند.
بدیهی است که با افکار دولت انقلابی باید فاتحه برجام ۹۴ و برجام پلاس را خواند.و همچنان به روسیه ای که کشور ایران را بازیچه امیال خود قرار داده است تکیه کرد.

توسعه اقتصادی بدون گذر از تحولات اجتماعی و سیاسی غیر ممکن است.درهیچ کجای دنیا اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است.چنین مدلی در دنیا وجود ندارد. در اقتصاد ازاد مبجث ریاضت اقتصادی با فرمول های معین برای مدتی کوتاه جهت عبور از بحران تعریف شده است. اما برای اقتصاد مقاومتی که تنها نگاه به داخل داشته باشد.
مدلی وجودندارد.مگرکره شمالی. واقعا برای یکبار هم شده انهایی که دم از اقتصاد مقاومتی می زنند مدل انرا جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند. اقتصادی که بر مبنای تکیه برصادرات تعریف نشود و به اقتصاد جهانی وصل نباشد محکوم به شکست است. و یک کره شمالی دیگری در خاورمیانه پا خواهد گرفت. اقتصاد درون زای، برون نگر براساس طرح امایش سرزمین راه برون رفت ایران از شرایط فعلی است. اگر اقتصاد جهانی به رهبری امریکا و اروپا در مقابل ما قرار گیرد وتحریم ها همچنان ادامه داشته باشند، پرونده به شورای امنیت ارجاع شود و ۶ قطعنامه شورای امنیت بر قرارشود، تحریم ها بین المللی بر می گردندو هیچ کشوری منافع ملی خود را به خاطر ایران به خطر نمی اندازد. و مراودات اقتصادی برقرارنخواهد کرد.دران صورت سند همکاری ۲۵ ساله با چین هم کاغذباطله ای بیش نخواهد بود.

تا چه زمانی قرار است ملت ایران هزینه مقابله با امریکا را به نیابت از سایر کشورها پرداخت کند؟ میزان اسیبی که طی ۴۲ امریکا ستیزی براقتصاد و جامعه ایران وارد شده است غیر قابل محاسبه است. زیانهایی که روسیه به ایران وارد نمود و با کارت ایران در معادلات بین المللی منافع خود را پیش برده است، کمتر از زیان تحریم ها نمی باشد.

معمولا مدعیان دولت انقلابی بنا دارند با انقلاب در انقلاب به نقطه ابتدایی انقلاب عزیمت نمایند، یعنی پروژه ای با ۴۰ گام به عقب. پس این همه اندوخته سیاست ورزی و ۴۰ سال تجربه و هزینه چه می شود؟مراد اقایان از دولت انقلابی حرکت رو به جلو نیست. بلکه بیشتر ماهیت چرخشی دوران انقلاب را مد نظر دارند. ایا با گذشت ۴ دهه کشور هنوز از این ویژگی انقلابی اشباع نشده است؟ پس چه زمانی قرار است که ثبات و اسایش برکشور مستولی شودتا خصلت سازندگی و رفاه عمومی و شادی مردم هژمون ان شود. تاکید نامزدها و طرفدارنشان به ماهیت انقلابی دولت شان به خوبی می تواند ماهیت ضد انقلابی سیاست های انها را از دیده ها پنهان نماید.

طبق امار مجلس انقلابی ۷۴ درصد مردم ایران در نتیجه سیاست ضد برجامی کاسبان تحربم و دولت های موازی و درسایه، مستحق گرفتن یارانه
هستند.اخیرا بانک مرکزی خط فقر را ده میلیون تومان در نظر گرفته است. بنابراین امار از ۷۴ در صدهم بیشتر می شود. چون در امارقبلی خط فقر ۸ میلیون بوده است. حال که خط فقر به ده میلیون افزایش یافته است. میزان افراد واجد گرفتن یارانه از مرز ۸۳ درصد هم خواهد گذشت.ایا بنطر شما رمقی برای ملت ایران باقی مانده است تا همچنان هزینه دولت انقلابی و جبهه مقاومت را بدهد؟ این نوع نظریات تنها فروپاشی اقتصادی را تهدید نمی کند. بلکه محدود کردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و برگشت به زمان ویدئو ممنوع هم، درپشت این اهداف قرار دارد.دستوربستن اینستاگرام در روزهای اخیر که هزاران نفر شغلشان به ان گره خورده است موید این نظربه است.که البته با دستپاچگی و به خاطر انتخابات بطور موقت از ان صرف نظر کرده اند.