تاریخ انتشار خبر: 4 مهر 1400 | 12:42:34
کد خبر : 10961
استاندار خوزستان در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، شرکت ها، شهرداری ها، موسسات و نهادهای مستقر در استان ابلاغ کرد؛

دستورات مهم استاندار در خصوص انتقال و تمرکز مالیات و حساب های شرکت های مستقر در استان به بانک های خوزستان، خرید بیمه نامه های تجاری از درون استان و بکارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در اجرای پروژه ها / تصویر بخشنامه

استاندار خوزستان در بخشنامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی، شرکت ها، شهرداری ها، موسسات و نهادهای مستقر در استان با ذکر مستندات قانونی آنها را ملزم به اجرای مواردی همچون انتقال و تمرکز مالیات و حساب های شرکت های مستقر در استان به خوزستان و بکارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در اجرای پروژه ها نمود و دستور داد بیمه نامه های تجاری از درون استان خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ صادق خلیلیان استاندار خوزستان در بخشنامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی، شرکت ها، شهرداری ها، موسسات و نهادهای مستقر در استان با ذکر مستندات قانونی آنها را ملزم به اجرای مواردی همچون انتقال و تمرکز مالیات و حساب های شرکت های مستقر در استان به خوزستان و بکارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در اجرای پروژه ها نمود و دستور داد بیمه نامه های تجاری از درون استان خریداری شود. این بخشنامه الزام آور بوده و با هدف ایجاد و بهره مندی استان از منابع و ظرفیت‌های موجود و همچنین استفاده مردم استان از عواید مادی و معنوی توانمندی های مختلف استان ابلاغ شده است.

متن بخشنامه استاندار خوزستان به این شرح است:
کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری ها، شرکت ها، موسسات و نهادهای مستقر در استان خوزستان
با سلام و احترام
به منظور ایجاد و بهره مندی استان از منابع و ظرفیت‌های موجود و همچنین استفاده مردم استان از عواید مادی و معنوی بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت رشد تولیدات استان و مانع زدایی ها مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد. انتظار دارد که این دستورالعمل نصب العین قرار گرفته و قطعاً همراهی و رعایت این موارد بهره مندی از حمایت‌های مالی و استانی را در بر خواهد داشت. بدیهی است گزارش نوبه ای مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی به صورت ماهانه مورد انتظار است.
۱. بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بخشنامه شماره ۴۷۷۳۹/۲۰۰/د مورخ ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور کلیه اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و مدارک خود را به امور مالیاتی که محل اصلی فعالیت شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
۲. انتقال و تمرکز حساب شرکت‌های مستقر در استان به بانک‌های استان خوزستان
۳. خرید بیمه نامه های تجاری (حوادث، ساختمانی، فنی مهندسی و …) از شرکت‌های بیمه‌ای مستقر در استان صورت پذیرد.
۴. در اجرای ماده ۴۷ قانون توسعه طرح‌های (پروژه‌های) خود را به پیمانکاران واجد شرایط استانی واگذار نمایند. همچنین در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران بکارگیری نیروهای بومی استان با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
صادق خلیلیان