تاریخ انتشار خبر: 24 مهر 1399 | 16:02:14
کد خبر : 9414
یادداشتی از حسین علیخانی:

در کجای ایران مانند خوزستان بداخلاقی مدیریتی و عملکرد نادرست سراغ دارید؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان :در کجای ایران مانند خوزستان بداخلاقی مدیریتی و عملکرد نادرست سراغ دارید؟ ارزیابی عملکرد استانداران در سال ۹۸ بعنوان نماینده گان عالی دولت که نماینده اجرای سیاستهای عمومی و دستگاههایی هستند که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند  بنوبه خود مطلوب و یک […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان :در کجای ایران مانند خوزستان بداخلاقی مدیریتی و عملکرد نادرست سراغ دارید؟

ارزیابی عملکرد استانداران در سال ۹۸ بعنوان نماینده گان عالی دولت که نماینده اجرای سیاستهای عمومی و دستگاههایی هستند که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند  بنوبه خود مطلوب و یک اصل ساختاری در حکمرانی مطلوب است  بشرطی که خروجی نتایج  منجر به تحولی ارزشمند  گردد و البته استان خوزستان سالهای سال است که از همین نقطه و مدام  یا با اتلاف منابع مواجه بوده  یا متضرر شده و وزارت کشور هم در این فرایند مدیریتی نامطلوب  نقش آفرین بوده زیرا گاهی با  تایید یا انتخابهای  نادرست  یا شبه دار مدیران ارشد  برخی دستگاهها  و تشکیلات دولتی عملا کندی فرایند توسعه و استفاده از ظرفیتها و منابع مادی و معنوی را به چالش کشیده اند یا مثلا: در ارزیابی عملکرد ، فقط با دریافت  برخی پرسشهای عمومی یا غیر تخصصی وغیرمرتبط با برخی معاونتهای کارآمد سعی کرده اند نگاه  حداقلی به پرسشهای تخصصی داشته و گاهی چشم خود را  برعملکرد نادرست  نماینده عالی خود و فساد احتمالی  برخی مدیران میانی رانتخوار دستگاهها  ببندند و همزمان  نیز فرصت طلبان ریشه اقدامات نادرست خود را با فرافکنی به عهده دیگران واگذارند اما تا کنون از خود پرسیده اید؟ 

چرا در کلانشهرهایی مثل اصفهان  تبریز  یا … چنین  بداخلاقیهای مدیریتی در این سطح رخ نمیدهد و چرا در خوزستان خودیها  بیش از دیگران  به  قصد  تصرف یک پست سازمانی  با تخریب دیگران  میخواهند جایگاهی را بدست آورند که نه توانش را دارند و  نه تخصص  آن را؟

یا چرا برخی مدیران میانی در استانداری خوزستان در زمان بروز مشکلی، بهر علتی بالخص یا به  قصد تعیین شده قبلی به تخریب دیگران پرداخته یا  فرافکنی میکنند؟

البته در تعریف  فرافکنی همین را  بس که: افراد همان خوی و خصلت خود را ناآگاهانه  به دیگران نسبت میدهند و این اقدام از دروغگویی و ظلم و ضعف  بدتر است زیرا آگاهانه اقدام به فرافکنی میکنند تا خود را عاری از نقص معرفی کنند.

بقول زیگموند فروید این مکانیسم دفاعی نه تنها مشکلی حل نمیکند که حتی عملکرد مثبت دیگران را  نشانه  میروند که البته چنین آدمهایی رشد  نمیکنند و اگر رشد کنند  بادکنکی و صدای انفجارشان را بزودی خواهند شنید .

حالا عوامل محیطی یا پارادوکس (من به شرط او) پدید میاید. 

فروید پدر علم روانشناسی در مثالی کلاسیک  میگوید: شخصی احساس میکند  باید  حتما دزدی کند و این احساس و نیت را  به دیگران نسبت میدهد  بنابراین  فرد مذکور مدام احساس میکند که کیف پولش دزدیده شده حالا اگر کسی از کسی خوشش نیاید و مجبور است با او مودبانه سخن بگوید نفرتش بیشتر و احساسات منفی و حسادت او و انکار از عمل نادرست با تحریف و  واپس رانی  را  بجای حل  مشکل  انجام میدهد  لذا نباید تهاجم انفعالی و سابلیمیشن یا تبدیل انرژی منفی به امور مثبت در زمان ناراحتی را بدون خود کنترلی اعمال کنند؟ 

اما آنچه  در دو روز گذشته  با یک اقدام مخرب  و یا عملکرد نادرست از سوی مدیرکل تحول اداری و ارزیابی عملکرد استانداری  رخ داده  نتیجه اش سی و یکم شدن گردید (استفاده غیر اخلاقی از رفتاری غیرحرفه ای به قصد تخریب معاونت سیاسی و شریک کردن معاونت دیگری تا همزمان سناریویی دو اپیزودی را برای دو نفر به نتیجه برسانند هرچند با تخریب چهره مومن و متخصص و عملگرای اقتصادی حتا بامسمومیت فضا به نتیجه نخواهند رسید) در صورتیکه اصل  ماجرا موضوع دیگریست:

اصل ماجرا در حوزه ارزیابی عملکرد دو شاخص برای سازمانها و دستگاهها با جمع ۲۰۰۰ امتیاز وجود دارد  و وزارت کشور شاخصهای اختصاصی را بشکل ذیل اعلام کرده است. 

محور ارتقا امنیت پایدار  ۱۵۱ امتیاز

محور توسعه مشارکت و نشاط سیاسی ۱۱۱ امتیاز 

محور هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی ۱۱۱ امتیاز 

محور توسعه شهری و روستایی ۲۴۱ امتیاز 

محور مدیریت بحران  ۱۱۱ امتیاز 

محور هماهنگی امور اقتصادی ۸۱ امتیاز 

محور زنان و خانواده ۳۱ امتیاز 

 محور ثبت هویت ایرانیان ۲۱۱ امتیاز 

 اما در بخش شاخصای عمومی اصلاح ساختار سازمانی ۱۲۵ امتیاز

–  محور توسعه دولت الکترونیک ۳۳۰ امتیاز

  –  محور مدیریت سرمایه انسانی ۱۷۵ امتیاز

–  محور بهبود فضای کسب و کار ۹۰ امتیاز 

– محور سلامت اداری و مسولیت پذیری و پاسخگویی ۱۵۰ امتیاز 

-استقرار نظام مدیریت عملکرد ۱۳۰ امتیاز

حال با توجه به موارد فوق در بخش اقتصادی فقط ۸۱ امتیاز برای معاونت اقتصادی است و در بخش عمومی نیز وجوه مشترک همه دستگاهها مشخص است اما چرا به  موارد تخصصی کمترین توجه را کرده اند و شاخصهای اعلامی را در پنج بخش بنام معاونت هماهنگی امور اقتصادی اعلام کرده اند که تقریبا اکثرا  یا غیر تخصصی هستند یا استان از آنها عملا انتفاعی ندارد  مانند:

  ۱- بازارچه مرزی(بدون مصداق) بعلت  ناکارآمدی و تعطیلی تحمیلی و یا  بعلت وجود مدیرکلی رانتیری و بدون بازده

  ۲- ارسال گزارشات نظیم بازار  به وزارت کشور(برگزاری جلسات بازار) که در این رابطه همان بند اول متصور است اما در سال گذشته؛علیرغم عملکردهای نسبی قابل قبول باز هم  خوزستان درردیف  سه استان اول  قرار گرفت و گزارش آن با سه ماهه ۹۹ جمع بندی و در تیرماه نیز ارسال شده است. 

۳- نسبت واحدهای راکد فعال شده به کل واحدهای راکد که این بند به سازمان صمت مرتبط میباشد اما در گزارش آنها  نیز  با  نظارت معاونت اقتصادی رویه مثبت ارایه شده است.

۴- رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار(سامانه دادور در بخش دولت الکترونیک  مستقر در دستگاهها  با مدیریت ستادی و نه معاونت اقتصادی) لذا در این بخش هم پیگیریها توسط سامانه انجام میشود یعنی پاسخ به اکثر پرسشها ارایه شده است 

۵-  مشاوره به متقاضیان صدور مجوز کسب و کار(سامانه باور که این مورد هم شبیه دادور انجام شده و الزاما متولی آن مدیرکل دارد)بهر حال این پرسشهای  غیر حرفه ای یک موضوع  اما با توجه به پیش بینی و عدم چنین ظرفیتی در استانداری؛ معاونت اقتصادی از  بدو ورود معاونت جدید؛ تلاش نمود تا حول محورهای اقتصادی؛ توسعه ای و جلب سرمایه گذاری ؛ ستاد تسهیل  و رفع موانع تولید که در سال ۹۸ رتبه سوم را در کشور بدست آورد عملیاتی نماید البته در سال ۹۹ برخی از مهمترین اقدامات  معاونت اقتصادی تمرکز جدی بر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید(جهش تولید)؛ با دهها حل مشکل (طبق مستندات اعلام شده به استانداری)و مثلا در شش ماهه نخست ۹۹ نیز  ۱۳۴ مصوبه  برای عملکرد کارگروه ستاد تنظیم بازار  با اهم موضوعات  تامین و توزیع کالاهای اساسی. توزیع گاز مایع.گشت های مشترک نظارت بر  بازار و معرفی متخلفان به مراجع قانونی. ساماندهی توزیع نهاده های دامی.

حمل و نقل کالاهای اساسی و دریافت سهمیه تشویقی ناشی از عملکرد مطلوب را بدست آورده است و همچنین دهها مورد پیگیری و در دست اقدام  برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تکمیل برخی پروژه های اقتصادی در دست اقدام .

حال یک  رسانه ی  منصفی بگوید:

چرا اگر برخی مدیران  با ضعف دانش و یا عدم پیگیری و اقدام  بموقع و استفاده از ظرفیتهای تخصصی انسانی و نرم افزاری نتوانستند وزارت کشور را  توجیه نمایند  باید تاوانش را معاونت اقتصادی بدهد ؟

اصلا چرا باید  با بداخلاقی و بد تقوایی برخی مدیران میانی در ستاد استانداری  با آبروی  معاونین درستکار بازی کنند؟

آیا اگر چشم آنها بدنبال پست بالاتر است به این فکر نکرده اند که در آینده نزدیک خودشان در گرداب متعفنی که خلق کرده اند میافتند؟

مگر از ۲۰۰۰ امتیاز موجود  بیش از ۸۱ امتیاز تخصصی و چندین امتیاز عمومی؛ چیز دیگری برای حوزه معاونت اقتصادی محاسبه میشود که اینچنین در محضر خدا معصیت و در محضر مردم عوامفریبی میکنند ؟

یا اینکه برخی رسانه ها مثل پارس  و… با کدام هدف غیر خدایی و بداخلاقی؛ چنین فضای مسمومی را خلق میکنند که بوی آن جامعه و برخی رسانه های سالم را نیز مسموم میکند ؟

ایکاش به گزارش جامع بهمن ۹۸ معاونت هماهنگی امور اقتصادی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری استان میپرداختند تا روسیاه شوند. تا همه بدانند پروژه های در حال ساخت .جذب سرمایه گذاری .

گزارش های سامانه یاور و دادور  با اقدام بهنگام توسعه پنجره واحد سرمایه گذاری و نتایج آن در احصا فرایندها و ایجاد دفاتر سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری های جدید.فهرست تسهیلات ابلاغی اشتغالزای استان،عملکرد مشاغل خانگی. برنامه های تولید و اشتغال تبصره ۱۸ بالاخص در صنعت و کشاورزی بیش از استاندارد بوده و البته سایر موارد مانند مهارت آموزیها با ۲۷۵۸۱۴ نفر ساعت عملکرد ۹۸ همین معاونت چقدر  به استانداری اعتبار بخشیده.  البته همین معاونت اقتصادی با عملکرد شورای گفتگو در سال ۹۸ نیز رتبه اول را به  لحاظ موضوعی در کشور به خود اختصاص داد و در ادامه از آغاز سال ۹۹ دهها پروژه کلان و توسعه ای یا به نتیجه رسیدند یا درحال اقدام در برنامه عملیاتی هستند . انشالله در دکترین کنونی دولت و حکومت(سی محور اولویت دار در حوزه اقتصادی استانها در سال ۹۹) با نگاه توسعه ای و اصلاحی همراه و  منشا تحول باشد  نه منشا بلوا زیرا تحولات استراتژیک به استانهایی مانند خوزستان که در قواره ده استان است بایستی مانند تهران به آن نگریسته شود  البته مطلع هستیم که استاندار، شخصا مسول  ودر حیطه وظایفش  باید اقدام کند و زمانیکه یکی از معاونین درستکارش مورد هجمه ی نادرست تبلیغاتی مسموم قرار میگیرد روشنگری نماید ؛هر چند خود نیز باید پاسخگوی مردم و مسولان باشد !  البته باز هم پیشنهاد میکنیم تا دیر نشده برخی  خواص و منتصبین و حلقه های ساده اندیش و مخرب و دلالان پیرامون را از خود برانند تا بیش از این استان متضرر نشود و  اینهمه هدررفت منابع مالی و حداقل سرمایه انسانی مطلوب استان به انزوا نروند که در غیر اینصورت درگامهای بعدی پاسخ قطعا  چیز دیگری خواهد .