تاریخ انتشار خبر: 10 مرداد 1396 | 03:30:32
کد خبر : 904

در مصاحبه با مهندس حسن کریمی فرد: پل ولایت؛ ميراثي از شورای سوم، برای شورای پنجم

پل ولایت از جمله معابر مهمي است که بر اساس توافق صورت گرفته میان شهرداری اهواز و قرارگاه جنوب کربلا (گلف)، با برش کوه گلف، پل ولایت به کوی رمضان اجرا می شود. یکی از نمونه های بسیار مشخص و واضح از ناتوانی و عدم دقت در شهرداری اهواز در دوره شورای چهارم است که […]

پل ولایت از جمله معابر مهمي است که بر اساس توافق صورت گرفته میان شهرداری اهواز و قرارگاه جنوب کربلا (گلف)، با برش کوه گلف، پل ولایت به کوی رمضان اجرا می شود.

یکی از نمونه های بسیار مشخص و واضح از ناتوانی و عدم دقت در شهرداری اهواز در دوره شورای چهارم است که از شورای سوم آغاز و در شورای چهارم ادامه داده شد اما پایان نیافت و امید است که شورای پنجم افتتاح کننده آن باشد.

مهندس کریمی فرد با طرح این سوال که چه کسی طراح مهندسی پل بود گفت: این پل با بریدن رشته موانع طبیعی حایل بین جنوب و شمال اهواز عملا اكوسيستم طبيعي زمين را بر هم زده و فيلتر طبیعی  آلاینده های کربن بلک و صنابع فولاد و متعاقبا انتقال آلودگی ها را بر سمت شمالی شهر اهواز باز کرد.

وی افزود: مسلما طراحان این پل محیط را دیده بودند اما چگونه اقدام به چنین برشی کردند و توجیه علمی و یا صرفه اقتصادي آن چه بوده را نمی توان شرح داد.

وی در ادامه گفت: در طراحي بايد نقشه مهندسی پل و برآورد هزینه و مسایل محیطی و زیست محیطی و تغییر موانع طبیعی را نیز مد نظر باید داشت.

وی گفت: گاه هزینه ی بیشتر مطلق سود است و بهره وری، چنانکه در پروژه پل ولایت، شاید هزینه حفر تونل کمی بیشتر از برش کوه بود، اما اگر این هزینه را با مشکلات و ضرر و زیان های ناشی از برش در نظر بگیریم، قیمت تمام شده به مراتب بیش از حفر تونل خواهد بود.

کریمی فرد حفر تونل را بهتر و به صرفه تر از وضعیت برش کوه دانسته است و گفت: حفر تونل در دل کوه و در جوار قرارگاه سپاه  را می شد در زمانی مناسب تر، و ضرر و زیان های به مراتب کمتر اجرا کرد.

وی افزود: مزایای تونل بسیار بود،  بجز باز شدن حایل طبیعی، رصد منطقه نظامي نیز منتفی می شد، و نیز مي توانست اولین تونل ارتباطی در منطقه شهری اهواز نیز شامل آن باشد.