تاریخ انتشار خبر: 7 مهر 1400 | 18:16:24
کد خبر : 10976
دلنوشته ای از مراد کرد:

در رثای شهید حماسه و ایثار ، علی لندی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛دلنوشته ای از مراد کرد،پژوهشگر،نویسنده و مولف کتاب سه جلدی تاریخ قوم کرد و لر… در رثای شهید حماسه و ایثار ، علی لندی از عرش صدای ربنا آید صدای علی لندی در آتش آید ای شهید خانه ات تا ابد گشته بهشت شعر پر معنی باید از وصف تو نوشت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛دلنوشته ای از مراد کرد،پژوهشگر،نویسنده و مولف کتاب سه جلدی تاریخ قوم کرد و لر…

در رثای شهید حماسه و ایثار ، علی لندی

از عرش صدای ربنا آید صدای علی لندی

در آتش آید ای شهید خانه ات تا ابد گشته بهشت

شعر پر معنی باید از وصف تو نوشت

نام تو جاودان ای روشنایی خانه لندی

ای شهید دل از دنیای فانی زود کندی

شجاعت در دلش شعله برآورد

خود سوخت اما دو انسان از آتش در آورد

لر که دارد ریشه از کرد کهن

جان شیرین را دهد بهر وطن

او میسوخت در آتش به راه بهشت

نامش چون قهرمان زمان باید نوشت

مردم ایران زمین از بهر او غوغا کنند

تشییع بی سابقه پشت سرش برپاکنند

عقل گوید شعرها بهرش سرود

ای شهید جاودان برتودرود